Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów dla kół gospodyń wiejskich

16.01.2019 08:05 (aktualizacja: )

15 stycznia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów dotyczące sposobu prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów dla kół gospodyń wiejskich oraz warunków, jakim powinna podaona odpowiadać.  

Rozporządzenie z 7 stycznia 2019 r. zostało opublikowane 14 stycznia 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 70

Formy opodatkowaniaCIT