Tarcza branżowa 6.0 uchwalona w Sejmie. Więcej branż skorzysta z pomocy

Iwona Maczalska

W środę Sejm uchwalił przepisy Tarczy branżowej 6.0. W trakcie głosowania przyjęto część senackich poprawek, dzięki czemu pomoc państwa trafi do około 40 branż. Aktualnie ustawa czeka na podpis Prezydenta Andrzeja Dudy.

» Dotacja 5 tys. zł w ramach Tarczy 6.0. Ostateczna lista branż, które skorzystają z dotacji

Podczas środowego bloku głosowań Sejm uchwalił przepisy Tarczy branżowej 6.0. Wśród form pomocy skierowanych do poszkodowanych firm znalazło się zwolnienie ze składek ZUS, 2080 zł świadczenia postojowego, dotacja do 5 tys. zł, dopłata do wynagrodzeń pracowników, czy zawieszenie opłaty targowej.

Tarcza 6.0 uchwalona. Czeka na podpis prezydenta

Źródło: twitter.com/KancelariaSejmu

Tarcza branżowa 6.0 - kiedy wejdzie w życie?

Tarcza branżowa 6.0 uchwalona wczoraj w Sejmie, została aktualnie skierowana do podpisu Prezydenta Andrzeja Dudy. Aby jednak Tarcza zaczęła obowiązywać, czekają ją jeszcze dwa kroki. Pierwszym z nich jest złożenie podpisu prezydenta pod ustawą, drugim – opublikowanie jej w Dzienniku Ustaw. Dopiero wówczas przedsiębiorcy będą mogli rozpocząć wnioskowanie o formy pomocy przewidziane ustawą.

Warto również zwrócić uwagę na przepisy ustawy antycovidowej, w myśl której zapisy dotyczące dofinansowania do wynagrodzenia pracowników oraz 5 tys. zł dotacji zaczną obowiązywać po upływie 3 dni od momentu jej publikacji w Dzienniku Ustaw. Z kolei przepisy dotyczące zwolnienia z płacenia składki ZUS oraz dodatkowego świadczenia postojowego wejdą w życie po upływie 14 dni od ich publikacji w Dzienniku Ustaw.

Tarcza 6.0 - dla kogo?

W swoim pierwotnym założeniu Tarcza 6.0 skierowana miała być wyłącznie do około 25 branż. Poprawki Senatu przyjęte wczoraj w Sejmie rozszerzają tą grupę o kolejne branże. Ostatecznie z pomocy oferowanej Tarczą branżową skorzysta nieco ponad 40 branż. O jakie nowe branże chodzi? Branżami, które ostatecznie skorzystają z Tarczy 6.0, a które wcześniej nie były w niej ujęte jest:

 • branża cateringowa,
 • przedawcy wyrobów medycznych (m.in. ortopedycznych),
 • sprzedawcy detaliczni obuwia i wyrobów skórzanych w wyspecjalizowanych sklepach,
 • firmy zajmujące się przewozem autokarowym,
 • piloci,
 • przewodnicy wycieczek,
 • przewodnicy i pracownicy muzeów,
 • przedsiębiorcy zajmujący się produkcją i dystrybucją filmów,
 • przedsiębiorcy zajmujący się produkcją nagrań muzycznych,
 • przedsiębiorcy funkcjonujący w branży sportowej (działalność obiektów sportowych),
 • branża kulturalna ( wyłącznie w zakresie wypłaty jednorazowego świadczenia postojowego).

Poza tym o pomoc z Tarczy  6.0 będą mogły liczyć również branże takie jak: gastronomiczna, sportowa (m.in. fitness, baseny, siłownie), rozrywkowa (estradowa, muzealna, fotograficzna oraz filmowa), sprzedaż detaliczna (bazary, targowiska), branża transportowa (taksówkarze, firmy świadczące usługi autokarowe), branża turystyczna (m.in. hotele, przewodnicy, piloci wycieczek), a także branża usług pralniczych, czy branża edukacyjna.

Dotacja 5 tys. zł - lista branż ujętych w Tarczy 6.0

Jak informuje Ministerstwo Rozwoju, Pracy i technologi ,,działalności gospodarcze, które obejmie możliwość skorzystania z dotacji, to: 

 • sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach,
 • sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach,
 • sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach,
 • restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
 • ruchome placówki gastronomiczne,
 • pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
 • przygotowywanie i podawanie napojów,
 • działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
 • działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
 • działalność fotograficzna,
 • wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
 • działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
 • pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
 • działalność fizjoterapeutyczna,
 • działalność paramedyczna,
 • działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych - zespół muzyczny,
 • działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
 • działalność obiektów sportowych,
 • działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
 • pozostała działalność związana ze sportem,
 • działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,
 • działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych,
 • pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
 • działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,
 • działalność związana z projekcją filmów,
 • pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
 • pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,
 • nauka języków obcych,
 • pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 • działalność obiektów kulturalnych,
 • działalność muzeów,
 • sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • działalność taksówek osobowych (w zakresie zwolnienia ze składek ZUS),
 • pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
 • przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
 • działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
 • pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich,
 • pozostała działalność związana ze sportem (np. przewodnicy górscy),
 • pozostała działalności usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowanej,
 • działalność hoteli i podobnych obiektów zakwaterowania,
 • działalność organizatorów turystyki".

Branża 6.0 - kto nie skorzysta z pomocy?

Sejm nie poparł poprawek Senatu, których celem było rozszerzenie pomocy covidowej na część branży turystycznej – agentów i pośredników, sprzedawców sprzętu telekomunikacyjnego, kwiaciarni, agencji reklamowych. Poparcia nie znalazła też poprawka zakładająca objęcie pomocą antycovidową internetowej sprzedaży napojów alkoholowych (do 18 proc.) przez mikroprzedsiębiorców oraz małe i średnie firmy na podstawie umowy zawieranej przez internet.

HOT