Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Dotacja 5 tys. zł w ramach Tarczy 6.0. Ostateczna lista branż, które skorzystają z dotacji

Iwona Maczalska 10.12.2020 12:36 (aktualizacja: )

Sejm uchwalił przepisy Tarczy antykryzysowej 6.0. Ustawa czeka teraz na podpis Prezydenta. Ministerstwo Rozwoju wychodząc naprzeciw przedsiębiorcom przedstawiło ostateczną listę branż, które mogą ubiegać się o przyznanie jednorazowej dotacji w kwocie 5 tys. zł.

Długie i przeciągające się prace nad Tarczą branżową 6.0 zostały ostatecznie zakończone na wczorajszym posiedzeniu Sejmu. Niższa izba parlamentu wraz z licznymi poprawkami Senatu, uchwaliła Tarczę 6.0. i przekazała ją do Prezydenta. Ostatecznie z pomocy covidowej skorzysta nie 30, lecz nieco ponad 40 branż najbardziej dotkniętych skutkami kryzysu.

Dotacja 5 tys. zł dla kogo?

Źródło: shutterstock

Dotacja 5 tys. zł - kto skorzysta z pomocy?

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowało komunikat dotyczący uchwalonej Tarczy antykryzysowej 6.0. Komunikat ten zawiera ostateczną listę branż, które będą mogły ubiegać się o przyznanie bezzwrotnej dotacji w kwocie 5 tys. zł. Są nimi:

 • 47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 47.72.Z - Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 47.81.Z - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach,
 • 47.82.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach, 
 • 47.89.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach, 
 • 49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany, 
 • 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
 • 56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne,
 • 56.21.Z -Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering), 
 • 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
 • 56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów, 
 • 59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, 
 • 59.12.Z - Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi, 
 • 59.13.Z - Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, 
 • 59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów, 
 • 59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, 
 • 74.20.Z - Działalność fotograficzna, 
 • 77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego, 
 • 79.90.A - Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, 
 • 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, 
 • 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, 
 • 85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej, 
 • 85.53.Z - Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu, 
 • 85.59.A - Nauka języków obcych, 
 • 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, 
 • 86.10.Z - Działalność szpitali,
 • 86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna, 
 • 86.90.D - Działalność paramedyczna, 
 • 90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych, 
 • 90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych, 
 • 90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych, 
 • 91.02.Z - Działalność muzeów, 
 • 93.11.Z - Działalność obiektów sportowych, 
 • 93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej, 
 • 93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem,
 • 93.21.Z - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,
 • 93.29.A - Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych, 
 • 93.29.B - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana, 
 • 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
 • 96.01.Z - Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich, 
 • 96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

Dotacja 5 tys. zł - zasady ubiegania się o pomoc

Dotacja skierowana jest do mikro i małych przedsiębiorców po spełnieniu kilku warunków. Są nimi:

 1. Prowadzenie jednej z wymienionych wyżej działalności gospodarczej na dzień 30 września 2020 roku,
 2. Brak zawieszonej działalności gospodarczej na dzień 30 września 2020 roku,
 3. 40% spadek przychodu z działalności gospodarczej zanotowany w październiku lub listopadzie 2020 roku, w stosunku do października lub listopada 2019 roku.

Warto podkreślić, że dotacja nie zawsze będzie miała formę bezzwrotną. Aby tak się stało, przedsiębiorca będzie musiał spełnić jeden warunek – utrzymać wykonywanie działalności gospodarczej przez 3 miesiące od dnia uzyskania wsparcia. Więcej na ten temat pisaliśmy w artkule ,,Dotacja 5000 zł nie zawsze bezzwrotna. Kluczowy jeden warunek”.

Koronawirus w PolsceMikropożyczka