Dotacja 5000 zł nie zawsze bezzwrotna. Kluczowy jeden warunek

Iwona Maczalska

Dotacja w kwocie 5000 zł wypłacana przedsiębiorcom w ramach Tarczy branżowej, co do zasady będzie bezzwrotna. Aby jednak doszło do jej umorzenia przedsiębiorcy będą musieli spełnić jeden warunek.

» Bezzwrotna dotacja 5000 zł dla firm z Tarczy branżowej. Dla kogo i na jakich warunkach?

Tarcza branżowa, której projekt znajduje się aktualnie w Sejmie umożliwi mikro oraz małym przedsiębiorcom skorzystanie z dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Dotacja będzie podlegała umorzeniu po spełnieniu przez przedsiębiorców pewnych warunków.

5000 zł dotacji z Tarczy branżowej

Źródło: shutterstock

Dotacja ze starostwa - co zrobić, by doszło do jej umorzenia

Przepisy Tarczy branżowej zakładają, że 5000 zł dotacji jest nieoprocentowane. Okres zwrotu dotacji, w świetle projektowanych przepisów Tarczy branżowej nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji. Dotacja może jednak podlegać umorzeniu. Warunkiem niezbędnym jest utrzymanie prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji. Podobnie, jak w przypadku mikropożyczki zostanie ona automatycznie umorzona, bez konieczności składania dodatkowych wniosków.

» Kto skorzysta z Tarczy branżowej? Kluczowy kod PKD działalności gospodarczej

Umorzona dotacja dodatkowym przychodem przedsiębiorcy?

Nowe przepisy regulują również kwestię opodatkowania umorzonej pożyczki. W myśl projektowanych przepisów Tarczy budżetowej ,,Przychód z tytułu umorzenia dotacji nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych”. Przedsiębiorcy nie będą zatem mieć obowiązku zapłaty podatku od umorzonej kwoty pożyczki.

Koronawirus w Polsce