Tarcza 6.0 uchwalona przez Sejm. Pomoc również dla muzeów

Iwona Maczalska

Sejm przyjął dzisiaj przepisy Tarczy antykryzysowej 6.0. Uchwalona ustawa z poprawkami zakłada rozszerzenie grona przedsiębiorców, którzy będą mogli skorzystać z pomocy. Mowa m.in. o muzeach. Teraz ustawa trafi do Senatu.

W środę późnym wieczorem Komisja Polityki Społecznej i Rodziny zarekomdowała przyjęcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – druk 704 oraz druk 709, zwaną inaczej Tarczą 6.0. W wyniku rekomendacji komisji sejmowej ustawa została dziś przyjęta przez Sejm z poprawkami. Teraz trafi do Senatu. Co przyjęte poprawki oznaczają dla przedsiębiorców?

Tarcza 6.0 uchwalona przez Sejm

Źródło: Forum

Tarcza 6.0 dla większej liczby przedsiębiorców

Tarcza 6.0 została uchwalona w nieco innym kształcie niż wyglądała jej pierwotna wersja. Zakłada ona rozszerzenie pomocy państwa na kolejne branże. 

Szersze grono uprawnionych do późniejszej zapłaty zaliczek na PIT. W tym muzea

Przyjęte poprawki zakładają możliwość ubiegania się o zwolnienie ze składek ZUS za miesiąc lipiec, sierpień oraz wrzesień 2020 roku również przez właścicieli muzeów oraz osóby, które świadczą usługi dla muzeów. Zmiany dotkną również beneficjentów jednorazowego świadczenia postojowego, które po zmianach będzie przysługiwało również właścicielom muzeów oraz  podmiotom, które świadczą pozaszkolną edukację artystyczną. Więcej na ten temat w artykule ,,Tarcza 6.0 rozszerzona przez Sejm o nowe branże".

Jednorazowe świadczenie postojowe dla niektórych zleceniobiorców

Sejm przyjął również jedną z poprawek mówiącą o tym, że prawo do jednorazowego świadczenia postojowego przysługiwać będzie również osobom prowadzącym działalność artystyczną na podstawie umów cywilnoprawnych. 

Większe wsparcie również dla przedsiębiorców turystycznych

Nowo przyjęte poprawki zakładają również roszerzenie prawa do ubiegania się o świadczenia pomocowe o przedsiębiorców z branży turystycznej, przewoźników, czy pilotów wycieczek. Pojawił się jednak nowy warunek. Przychody tych przedsiębiorców w październiku lub listopadzie 2020 roku będą musiały być o 75% niższe w stosunku do analogicznego okresu roku 2019.

Koronawirus w PolsceZwolnienia z ZUSŚwiadczenie postojowe