Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Tarcza 6.0 rozszerzona, dodatkowe postojowe i zwolnienie ze składek ZUS - projekt rozporządzenia

Ewelina Czechowicz 19.01.2021 09:45 (aktualizacja: )

Tarcza 6.0, z uwagi na przedłużające się obostrzenia zostanie rozszerzona. Rząd pracuje nad rozporządzeniem na podstawie którego przedsiębiorcy będą mogli wnioskować o dalsze świadczenia, m.in. zwolnienie z opłacania składek ZUS za grudzień 2020 i styczeń 2021 oraz postojowe. Pomoc dla przedsiębiorców zakłada projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19( druk RD287).

„Celem projektu jest udzielenie wsparcia przedsiębiorstwom działającym w branżach, które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z nowymi zasadami bezpieczeństwa, czy też ponoszących koszty związane z obostrzeniami sanitarnymi’ – czytamy w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Tarcza 6.0 zostanie rozszerzona o nowe świadczenia

Źródło:shutterstock

Zwolnienie z opłacania składek ZUS za grudzień 2020 i styczeń 2021

Projekt rozporządzenia przewiduje zwolnienie z opłacania składek za grudzień 2020 r. lub za grudzień i styczeń 2021 r. dla płatników działających pod określonymi kodami PKD. Zanim przepisy wejdą w życie ZUS daje możliwość składania wniosku o odroczenie składki ZUS za styczeń.

"Jeśli płatnik złożył lub złoży wniosek o odroczenie przed terminem płatności składek, w razie zawarcia umowy nie poniesie on żadnych kosztów związanych z ulgą. Ulga ta będzie udzielana bez opłaty prolongacyjnej" - powiedziała prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska PAP.

Płatnik może również zdecydować się na opłacenie składki za grudzień lub styczeń w terminie, a później wystąpić z wnioskiem o zwolnienie z opłacania składek za te miesiące. Wówczas opłacone składki zostaną mu zwrócone.

Prawo do zwolnienia z opłacania składek za grudzień i styczeń będzie uzależnione od kodu PKD oraz spadku dochodów o 40 %.

Tarcza 6.0, kto skorzysta z pomocy

Ponowne świadczenie postojowe

Obok zwolnienia z opłacania składek ZUS rząd zapowiada prawo do wypłaty ponownego świadczenia postojowego. Świadczenie będzie zależne od kodu PKD oraz spadku przychodu w okresie poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do okresu porównawczego; świadczenie to będzie udzielane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Wsparcie zależne od kodu PKD

Podobnie jak w przypadku tarczy 6.0 pomoc procedowana przez rząd ma być udzielana branżą o określonym dominującym kodzie PKD.

Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy

Obok dodatkowego postojowego oraz zwolnienia ze składek ZUS przedsiębiorcy będą mogli starać się też o wypłatę świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników – gdy przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany przed złożeniem wniosku będzie niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym dofinansowanie będzie udzielane na podstawie umowy o świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy i będzie przysługiwało przez łączny okres 3 miesięcy kalendarzowych, przypadających od miesiąca złożenia wniosku.

Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności

Projektowane przepisy zakłają również możliwość przyznania dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19. Dotacja wypłacana ma być przez PUP na podstawie umowy ze starostą. Dotacja będzie mogła być udzielona ze środków Funduszu Pracy jednorazowo mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, których przychód działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany przed złożeniem wniosku był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym.

Pomoc z tarczy antykryzysowych nie dla wszystkich, przedsiębiorcy podzieleni przez kody PKD

Koronawirus w PolsceZwolnienia z ZUSŚwiadczenie postojowe