Szczepionki i testy na SARS-CoV-2 bez podatku VAT

Ewelina Czechowicz

W Rządowym Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia Ministerstwa Finansów, który zakłada zwolnienie z VAT szczepionek na Covid-19 i testów diagnostycznych na SARS-CoV-2.

Zgodnie z treścią projektu rozporządzenia do końca 2022 r. dostawa, wewnątrzwspólnotowe nabycie i import szczepionek oraz testów wykrywających koronawirusa mają być objęte  zerową stawką podatku od towarów i usług.

Zerowa stawka VAT na szczepionki i testy na Covid-19
Źródło: shutterstock.com

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu: "Wejście w życie niniejszego rozporządzenia umożliwi stosowanie stawki VAT 0 proc. przez podmioty dokonujące dostaw testów i szczepionek m.in. do placówek opieki medycznej wykonujących testy i podających szczepionki (producenci i dystrybutorzy testów i szczepionek)”.

Zerowa stawka VAT - czego bedzie dotyczyć?

Projekt rozporządzenia przewiduje wprowadzenie możliwości czasowego stosowania stawki 0% VAT do:

  • dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu testów diagnostycznych w kierunku SARS-CoV-2 i wywołanej nim choroby COVID-19, będących wyrobami medycznymi do diagnostyki in vitro w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 186 i 1493) dopuszczonymi do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz świadczenia usług ściśle związanych z tą dostawą, wewnątrzwspólnotowym nabyciem lub importem,
  • dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu szczepionek przeciwko COVID-19, będących produktami leczniczymi dopuszczonymi do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 944 i 1493) lub tymi, które uzyskały pozwolenie wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską, oraz świadczenia usług ściśle związanych z tą dostawą, wewnątrzwspólnotowym nabyciem lub importem.".

Zerowa stawka VAT na szczepionki i testy na Covid-19

Zerowa stawka VAT ma dotyczyć  wyłącznie szczepionek przeciw koronawirusowi, które zaakceptowała Komisja Europejska bądź Polska. Zerowa stawka VAT będzie też przysługiwać dla testów: molekularnych, antygenowych, serologicznych i łączonych, które mogą wykrywać także inne wirusy, np. grypy. Zerowa stawka VAT ma pozwolić na to, że szczepionki i testy będą szeroko dostępne dla obywateli.
Rozwiązanie to ma być stosowane do 31 grudnia 2022 roku.

Zwolnienie z VATVATChoroba, wypadekKoronawirus w Polsce