Szczepienia w zakładach pracy. Rejestracja ruszyła 4 maja 2021 r.

Ewelina Czechowicz

Od 4 maja ruszyła rejestracja na szczepienia przeciw Covid-19 w zakładach pracy. Pracodawcy mogą zgłaszać się przez stronę Rządowego Centrum Bezpieczeństwa wypełniając specjalny formularz zgłoszeniowy. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby zorganizować szczepienia?

Jak poinformował pełnomocnik rządu ds. programu szczepień Michał Dworczyk,  do programu zgłosiło się już ponad 700 pracodawców.

Kto może zgłosić się do programu szczepień?

Do programu szczepień może zgłosić się:

 1. pojedynczy pracodawca,
 2. grupa pracodawców (np. z jednego budynku lub strefy przemysłowej, grupa kapitałowa, podwykonawcy głównego zgłaszającego podmiotu itp.),
 3. samorząd zawodowy lub stowarzyszenia branżowe,
 4. szkoły wyższe: pracownicy i studenci (którzy ukończyli 18. rok życia).

Szczepienia w zakładach pracy, rejestracja od 4 maja 2021 r.
Źródło: shutterstock.com

Zgłoszenia pracowników

Żeby uczestniczyć w programie szczepień , zakład pracy powinien zgłosić się przez formularz udostępniony na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Formularz  jest dostępny  od 4 maja. W formularzu należy wskazać liczbę chętnych do zaszczepienia pracowników bez podawania ich danych osobowych. Zakład pracy może wystawić w tym samym czasie maksymalnie 1 zgłoszenie, które powinno spełniać następujące kryteria:

 1. musi zebrać minimum 300 chętnych do zaszczepienia,
 2. musi nawiązać współpracę z istniejącym punktem szczepień, który zgodzi się zorganizować proces szczepień pracowników.

Pracodawca, we współpracy ze zgłoszonym punktem szczepień powinien być w stanie zaszczepić wszystkie zgłoszone osoby w ciągu maksymalnie 5 dni. Wysłanie zgłoszenia przez formularz oznacza gotowość do zaszczepienia wpisanych pracowników we współpracy z wybranym  punktem szczepień. Zgłoszenie przez formularz powinno zostać wysłane dopiero po uzgodnieniu logistyki wykonywania szczepień z wybranym punktem.  

Czy pracownikowi należy się dzień wolny na szczepienie przeciw Covid-19?

Kogo może zgłosić zakład pracy do szczeiania?

Zakład pracy może zgłosić następujące osoby:

 1. pracowników zakładów pracy,
 2. członków samorządów zawodowych i stowarzyszeń branżowych,
 3. osoby współpracujące (zatrudnione na umowę cywilnoprawną lub prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą),
 4. studentów, którzy ukończyli 18 r.ż. (zgłasza szkoła wyższa),
 5. członków rodzin w/w osób.

Data rozpoczęcia szczepień w zakładach pracy zależy od dostępności szczepionek. W maju i w czerwcu będą sukcesywnie dodawane kolejne przedsiębiorstwa do programu szczepień. O kolejności zadecyduje moment prawidłowego wypełnienia formularza przez pracodawcę oraz dostępność szczepionek. 

Koronawirus w PolsceKodeks pracyChoroba, wypadekFormy zatrudnienia