Sprzedaż wysyłkowa w nowym JPK_V7 - kiedy oznaczać kodem SW?

Iwona Maczalska

Nowy JPK_V7 nakłada na przedsiębiorców obowiązek specjalnego oznaczania transakcji związanych ze sprzedażą wysyłkową. Nie każda jednak sprzedaż wysyłkowa będzie musiała zostać oznaczona nowym kodem SW.

» Kiedy pierwszy raz wyślemy plik JPK w nowej strukturze?

Od 1 października zaczął obowiązywać nowy plik JPK_V7. W świetle zmian na przedsiębiorcach ciążą nowe obowiązki związane z ewidencjonowaniem różnych transakcji w nowej strukturze JPK. Zmiany dotkną także sprzedaży wysyłkowej, która od 1 października musi zostać oznaczona specjalnym kodem w JPK.

Sprzedaż wysyłkowa w JPK

Źródło: shutterstock

Oznaczenie SW dla sprzedaży wysyłkowej w nowym JPK_V7

W myśl zmian obowiązujących od 1 października wybrane transakcje będą musiały zostać specjalnie oznaczone w nowym JPK. Mowa również o sprzedaży wysyłkowej. Kodem dedykowanym dla tej sprzedaży jest oznaczenie SW. Faktury sprzedażowe dokumentujące sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju, w części ewidencyjnej pliku JPK należy oznaczać przy pomocy wspomnianego kodu ,,SW”. Warto przy tym zaznaczyć, że oznaczenie to dotyczy całej faktury, a nie poszczególnego produktu.

» Gdzie umieszczać nowe kody GTU? Na fakturze, czy tylko w pliku JPK_V7?

Nie każda sprzedaż wysyłkowa z oznaczeniem SW w nowym JPK

Zanim zaczniemy oznaczać każdą transakcję związaną z wysyłką towarów kodem SW warto pochylić się nad definicją sprzedaży wysyłkowej, która warunkować będzie konieczność oznaczania faktur z nią związanych w nowym JPK. Definicję sprzedaży wysyłkowej znaleźć można w ustawie o VAT, w art. 2 pkt 23. Zgodnie z nią sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju – rozumie się ,,przez dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych przez podatnika podatku od towarów i usług lub na jego rzecz z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, które jest państwem przeznaczenia dla wysyłanego lub transportowanego towaru, pod warunkiem że dostawa

dokonywana jest na rzecz:

  • podatnika podatku od wartości dodanej lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9, lub
  • innego niż wymieniony w lit. a podmiotu niebędącego podatnikiem podatku od wartości dodanej;”

Oznacza to, że nie każda sprzedaż odbywająca się drogą wysyłkową (np. kurierska) wymagać będzie zastosowania oznaczenia SW. Poprzez sprzedaż wysyłkową rozumieć należy wyłącznie sprzedaż towaru z Polski do innego niż Polska państwa UE, przy czym nabywca nie będzie dokonywać rozliczenia wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów u siebie w kraju.

JPK Jednolity Plik Kontrolny