Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Ministerstwo Finansów o terminie zwrotu PIT za 2019 rok

Iwona Maczalska

Kiedy mija termin na zwrot nadpłaty podatku PIT za 2019 rok? Czy ostateczny termin zwrotu podatku zmienił się w związku z wydłużeniem terminu na złożenie zeznania PIT do 1 czerwca?

<< Rozliczenie PIT 2020 - do kiedy?

Rok 2020 jest specyficzny w kontekście składania rocznych rozliczeń PIT za 2019 rok. W 2020 roku bowiem, w odpowiedzi na epidemię COVID-19, ustawodawca pozornie wydłużył termin na składanie rocznych zeznań podatkowych PIT za 2019 rok do dnia 1 czerwca. Więcej czasu na rozliczenie otrzymali w zasadzie tylko podatnicy rozliczający się na drukach PIT-36, PIT-36L oraz PIT-39.  Nie wszyscy podatnicy rozliczający się na druku PIT-37 oraz PIT-38 skorzystali z dłuższego terminu. Wszystko za sprawą usługi Twój e-PIT, w której przygotowane zostały roczne zeznania PIT-37 i PIT-38. Wystarczyło więc, że podatnik nie wykazał żadnej aktywności w usłudze - zeznanie zostało wówczas automatycznie zaakceptowane i złożone dnia 30 kwietnia 2020 roku.

Kiedy otrzymasz zwrot podatku PIT za 2020 rok?

W podsumowaniu deklaracji PIT podatnik znaleźć może albo kwotę podatku do zapłaty, albo kwotę nadpłaty, czyli podatku, który zostanie zwrócony podatnikowi przez urząd skarbowy. Termin zwrotu nadpłaty PIT uzależniony jest od daty złożenia zeznania PIT oraz formy rozliczenia.

I tak, w przypadku:

1.      Rocznych zeznań podatku PIT za 2019 rok złożonych w formie elektronicznej – termin zwrotu podatku przez organy skarbowe wynosi 45 dni od daty złożenia zeznania podatkowego,

2.      Rocznych zeznań podatkowych PIT za 2019 rok złożonych w formie tradycyjnej, papierowej - termin zwrotu podatku przez organy skarbowe wynosi 3 miesiące od daty złożenia zeznania podatkowego.

Deklaracje automatycznie zaakceptowane przez Twój e-PIT - kiedy zwrot podatku?

Wątpliwości podatników budzi kwestia czasu oczekiwania na zwrot nadpłaty PIT w przypadku zeznań automatycznie zaakceptowanych 30 kwietnia w usłudze Twój e-PIT. Z odpowiedzią pośpieszył Minister Finansów, dokonując wyjaśnienia tej kwestii w dzisiejszym Tweecie:

 
Źródło: twitter.com/MF_GOV_PL

Jak stwierdził minister ,, Jeśli twoje rozliczenie zostało automatycznie zaakceptowane 30.04 w usłudze Twój e-PIT, zwrot dostaniesz w ciągu 45 dni od tego terminu. Jeśli po 30.04 złożyłeś korektę zeznania, to zwrot podatku dostaniesz w ciągu maksymalnie 45 dni od dnia złożenia korekty”.

Warto przy tym zaznaczyć, że termin do zwrotu nadpłaty będzie liczony od dnia następującego po dniu, w którym upływa termin składania zeznań. Termin automatycznego składania zeznań przypada 30 kwietnia, a więc termin zwrotu nadpłaty liczony będzie od dnia następującego po nim, tj. od 1 maja. Oznacza to, że zwrot podatku powinien nastąpić najpóźniej do 14 czerwca. 

W usłudze Twój e-PIT sprawdzisz stan zwrotu nadpłaty PIT

Podatnicy chcący sprawdzić postęp realizacji zwrotu podatku PIT za 2019 rok, nie muszą w tym celu kontaktować się z urzędem skarbowym. Od 2020 roku w usłudze Twój e-PIT Ministerstwo Finansów udostępniło możliwość sprawdzenia, na jakim etapie jest zwrot nadpłaty podatku PIT. Aby to zrobić należy zalogować się do usługi Twój e-PIT, a następnie przejść do zakładki ,,Złożone dokumenty”. Znajdziesz tam informację o jednym z trzech etapów zwrotu nadpłaty podatku:

1. Etap - PIT został dostarczony do urzędu skarbowego,

2. Etap - PIT został skierowany do rozliczenia – nadpłata już wkrótce zostanie przesłana do podatnika,

3. Etap - PIT został rozliczony – nadpłata została zwrócona do podatnika (na rachunek bankowy bądź przekazem pocztowym

Rozliczenie roczneTwój e-PIT