Składki ZUS za styczeń 2021 roku. W jakiej wysokości zrealizować przelew do ZUS?

Iwona Maczalska

Do 10 lutego przedsiębiorcy opłacający ZUS wyłącznie za siebie mają czas na zapłatę składek zdrowotnych i społecznych za styczeń 2021 roku. Realizując przelew na indywidualny numer rachunku składkowego warto pamiętać, że składki za styczeń 2021 roku należy zapłacić już w nowej wysokości. W jakiej wysokości dokonać przelewu składek w lutym 2021 roku?

» Znamy wysokość składki zdrowotnej obowiązującej w 2021 roku

Od stycznia 2021 roku obowiązują nowe wysokości składek ZUS zarówno społecznych, jak i zdrowotnych. Składki ZUS w nowej, wyższej wysokości po raz pierwszy zapłacimy w lutym 2021 roku (za styczeń 2021 roku). Ostateczny termin zapłaty ZUS przez przedsiębiorców opłacających składki wyłącznie za siebie przypada 10 lutego, natomiast termin dla pozostałych płatników składek to 15 luty. W jakiej wysokości należy wykonać przelew składek do ZUS za styczeń 2021 roku?

Składki ZUS 2021 - nowa kwota przelewu

Źródło: shutterstock

Przelew składek do ZUS za styczeń 2021 roku – nowa kwota przelewu

Składki ZUS za styczeń 2021 roku płatne w lutym powinny zostać wykonane już w nowej wysokości, uwzględniającej zmiany zarówno składek ZUS społecznych, jak i nową wysokość składki zdrowotnej. Poniżej przedstawiamy nowe wysokości składek ZUS, obowiązujące od stycznia 2021 roku:

Składki ZUS starych przedsiębiorców:

Rodzaj składki

Kwota

Składka emerytalna

615,93 zł

Składka rentowa

252,43 zł            

Składka chorobowa

77,31 zł

Składka wypadkowa

52,70 zł

Składka zdrowotna

381,81 zł

Składka na Fundusz Pracy

77,31 zł

Suma składek do zapłaty jeśli nie korzystasz z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

1380,18 zł

Suma składek do zapłaty z dobrowolnym chorobowym

1457,49 zł

 

Składki ZUS dla nowych firm:

Rodzaj składki

Kwota

Składka emerytalna

163,97 zł

Składka rentowa

67,20 zł

Składka chorobowa

20,58 zł

Składka wypadkowa

14,03 zł

Składka zdrowotna

381,81 zł

Składka na Fundusz Pracy**

20,58 zł

Suma składek do zapłaty jeśli nie korzystasz z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (bez składki na Fundusz Pracy)

627,01 zł

Suma składek do zapłaty z dobrowolnym chorobowym (bez składki na Fundusz Pracy)

647,59 zł

 

** Składka na Fundusz Pracy nie wystąpi, jeżeli przedsiębiorca nie posiada innych tytułów do ubezpieczenia społecznego. Jeżeli jednak przedsiębiorca posiada inne tytuły (np. umowa o pracę, zlecenie itd.), wówczas obowiązek zapłaty składek na Fundusz Pracy wystąpi, gdy łączna podstawa wymiaru składek wyniesie co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (2021 r.: 2800,00 zł).

1457,49 zł - nowa kwota przelewu do ZUS dla starych przedsiębiorców

Nowe wysokości składek ZUS wskazane w powyższych tabelach pokazują, że przedsiębiorcy powinni dokonać przelewu na swój numer rachunku składkowego za styczeń 2021 roku w wysokości 1457,49 zł , jeśli chcą korzystać z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, bądź w wysokości 1380,18 zł jeśli z niego rezygnują.

647,59 zł - nowa kwota przelewu do ZUS dla nowych firm

Składki ZUS są niższe w przypadku nowych przedsiębiorstw, prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż 24 miesiące od dnia jej rozpoczęcia. Nowi przedsiębiorcy powinni wykonać przelew do ZUS w kwocie  647,59 zł, jeśli chcą korzystać z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, bądź 627,01 zł, jeśli z niego rezygnują.

ZUSNiski ZUSRozliczenie roczne