Znamy wysokość składki zdrowotnej obowiązującej w 2021 roku

Iwona Maczalska

W 2021 roku będzie obowiązywała nowa, wyższa składka zdrowotna. Pierwszą składkę zdrowotną w nowej wysokości zapłacimy już w lutym.

21 stycznia Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2020 r. wyniosło 5656,51 zł. Podana wartość służy do określenia dolnej granicy podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób spełniających warunki do objęcia ubezpieczeniem społecznym lub ubezpieczeniem społecznym rolników, które są osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą lub osobami z nimi współpracującymi.

Składka zdrowotna 2021

Źródło: shutterstock

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej w 2021 roku

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w całym 2021 roku stanowi 75% przeciętnego miesięczna wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2020 roku. Oznacza to, że podstawa składki zdrowotnej w 2021 roku wyniesie 4242,38 zł.

Ze względu na to, że składka zdrowotna wynosi 9% podstawy powyższego wymiaru, to kwota składki zdrowotnej obowiązującej za okres styczeń - grudzień 2021 roku dla przedsiębiorców będzie wynosiła 381,81 zł (4242,38 zł x 9%).

Składki ZUS obowiązujące w 2021 roku

W 2021 roku zmianie uległy również składki ZUS na ubezpieczenie społeczne. Dokładne kwoty składek obowiązujących w okresie styczeń - grudzień 2021 roku przedstawiają poniższe tabele:

Składki dla przedsiębiorców opłacający pełen ZUS 2021

Podstawa wymiaruSkładki ZUS 2021
Społ.Zdrow.F. Pr.
za okres 01-12.2021Ubezpieczenia społeczneUbezpieczenie
zdrowotne
Fundusz Pracy
Emer.Rent.Chor.Wyp.
3155,40 zł4242,38 zł*3155,40 zł615,93 zł252,43 zł77,31 zł52,70 zł381,81 zł*77,31 zł

1380,18 zł - Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (ze składką na Fundusz Pracy)

1457,49 zł - Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (ze składką na Fundusz Pracy)

Składki ZUS dla nowych firm 2021

Podstawa wymiaruSkładki ZUS 2021
Społ.Zdrow.F. Pr.
za okres 01-12.2021Ubezpieczenia społeczneUbezpieczenie
zdrowotne
Fundusz Pracy
Emer.Rent.Chor.Wyp.
840,00 zł4242,38**840,00 zł163,97 zł67,20 zł20,58 zł14,03* zł381,81 zł**20,58 zł** zł

647,59 zł - Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (kwota nie obejmuje składki na FP)

627,01 zł - Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (kwota nie obejmuje składki na FP)

* Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych
** Składka na Fundusz Pracy nie wystąpi, jeżeli przedsiębiorca nie posiada innych tytułów do ubezpieczenia społecznego. Jeżeli jednak przedsiębiorca posiada inne tytuły (np. umowa o pracę, zlecenie itd.), wówczas obowiązek zapłaty składek na Fundusz Pracy wystąpi, gdy łączna podstawa wymiaru składek wyniesie co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (2021 r.: 2800,00 zł).

ZUSHOT