Składki ZUS 2021: przedsiębiorcy zapłacą więcej

Iwona Maczalska

Znamy prognozowaną wysokości składek ZUS na ubezpieczenie społeczne obowiązujące w 2021 roku. Spodziewać się można, że od stycznia ZUS przedsiębiorców przekroczy kwotę 1500 zł.

[15.12.2020]:Podwyżka składek ZUS 2021 jednak nie będzie tak wysoka. Wzrost symboliczny

28 lipca 2020 roku Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu budżetu państwa na rok 2021. Znaleźć w niej można kwotę prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na 2021 rok, służącą do obliczenia podstawy wymiaru składek ZUS. Przypomnijmy, że podstawę wymiaru składek ZUS stanowi 60% kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

Składki ZUS 2021

Źródło: shutterstock.com

W projekcie budżetu państwa na 2021 rok założono, że prognozowane przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2021 roku wzrośnie o 4,3% do kwoty 5452 zł (z kwoty 5227 w 2020 roku). Oznaczałoby to wzrost aż o 225 zł w stosunku do prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2020 roku.

Należy mieć na uwadze, że wspomniana kwota wynika z założeń do projektu budżetu państwa na 2021 rok. Jeśli nie zostanie ona zmieniona, to podwyżka składek ZUS od stycznia 2021 roku z pewnością będzie odczuwalna dla przedsiębiorców.

Składki ZUS w 2021 roku

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne wynosi 60% kwoty wspomnianego wynagrodzenia, dlatego w 2021 roku składka emerytalna, rentowa, chorobowa, wypadkowa oraz na Fundusz Pracy będzie liczona od prognozowanej kwoty 3271,20 zł (5.452 zł x 60%). Wysokość poszczególnych składek  ZUS w 2021 wówczas wyniosłaby:

  • składka emerytalna 638,54 zł,
  • składka rentowa 261,70 zł,
  • składka chorobowa 80,14 zł,
  • składka wypadkowa 54,63 zł,
  • składka na Fundusz Pracy 80,14 zł.

Powyższe dane pokazują, że jeżeli prognozy nie ulegną zmianie każda ze składek wzrośnie o kilkanaście lub kilkadziesiąt złotych w porównaniu do składek obowiązujących w 2020 roku. Oznacza to, że łącznie składki ZUS na ubezpieczenia społeczne w 2021 roku wyniosą 1115,15 zł. Dla porównania suma tych samych składek ZUS obowiązująca w 2020 roku, bez uwzględnienia składki zdrowotnej wynosi 1069,14 zł. Miesięczna podwyżka składek ZUS wyniesie zatem 46,01 zł, co w skali roku da kwotę 552,12 zł.

Warto mieć na uwadze, że powyższe kwoty nie zawierają składki zdrowotnej, która w 2020 roku wynosi 362,34 zł. Składka zdrowotna na 2021 rok nie jest jeszcze znana. Jej wysokość poznamy w styczniu 2021 roku.

 

RODZAJ SKŁADKI:

SKŁADKA W 2020 r.

PROGNOZOWANA SKŁADKA W 2021 R.

Emerytalna

612,19 zł

638,54 zł

Rentowa

250,90 zł

261,70 zł

Chorobowa

76,84 zł

80,14 zł

Wypadkowa

52,37 zł

54,63 zł

Na Fundusz Pracy

76,84 zł

80,14 zł

razem:

1069,14 zł

1115,15 zł

 

Aktualna wysokość składek ZUS w 2020 roku

Obecnie przedsiębiorcy płacą 1431,48 zł z tytułu wszystkich składek ZUS wraz z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, składką na Fundusz Pracy oraz składką zdrowotną. Szczegóły przedstawia poniższa tabela:

Podstawa wymiaruSkładki ZUS 2020
Społ.Zdrow.F. Pr.
za okres 01-12.2020Ubezpieczenia społeczneUbezpieczenie
zdrowotne
Fundusz Pracy
Emer.Rent.Chor.Wyp.
3136,20 zł4026,01 zł3136,20 zł612,19 zł250,90 zł76,84 zł52,37 zł362,34 zł76,84 zł

1354,64 zł - Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (ze składką na Fundusz Pracy)
1431,48 zł - Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (ze składką na Fundusz Pracy)

ZUSHOT