Składka zdrowotna 2023. MF podało nowy limit kosztów lub odliczenia w podatku liniowym

Iwona Maczalska

Minister Finansów w najnowszym obwieszczeniu wskazał nową wysokość składki zdrowotnej, jaka może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodu bądź odliczona od dochodu w 2023 roku.

» Zasady rozliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne po 1 lipca. Poradnik MF

Wysokość zdrowotnej odliczanie od dochodu i wliczanej w KUP

Źródło: shutterstock

Mowa o obwieszczeniu, które zostało opublikowane w Monitorze Polskim w dniu 19 grudnia 2022 r. pod poz. 1238w sprawie wysokości kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne zaliczanej do kosztów uzyskania przychodów lub odliczanej od dochodu, w roku 2023.

Nowy limit kosztów i odliczenia składki zdrowotnej 2023

W myśl obwieszczenia w 2023 roku kwota zapłaconej składki zdrowotnej oraz:

  • zaliczanej do kosztów uzyskania przychodów składki zdrowotnej na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 58 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub
  • odliczanej od dochodu składki zdrowotnej na podstawie art. 30c ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,

nie może przekroczyć kwoty 10 200 zł rocznie.

 

Dotychczas limit ten wynosił 8 700 zł rocznie.

/na podstawie MF

Składka zdrowotnaKosztyPolski ŁadZUS