Składasz PIT-28 przez Twój e-PIT? Uważaj! Nie zaakceptuje się on automatycznie

Iwona Maczalska

Podatnicy rozliczający swoje dochody / przychody za 2021 rok na deklaracji PIT-28, powinni zachować ostrożność. Szczególnie, jeśli mają zamiar rozliczyć deklarację za pośrednictwem rządowej usługi Twój e-PIT

» Do kiedy złożyć PIT-28 za 2020 rok?

Ministerstwo Finansów 15 lutego 2022 roku uruchomiło usługę Twój e-PIT umożliwiającą wysyłkę do urzedów skarbowych rocznych rozliczeń PIT-36, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-28 za 2021 rok. Podatnicy zobowiązani do rozliczenia swoich dochodów na PIT-28 nie powinni z tym zwlekać. Ostateczny termin złożenia tego druku w urzędzie skarbowym mija bowiem już 28 lutego. Rozliczając PIT-28 można skorzystać ze wstępnie wypełnionego przez MF zeznania w Twój e-PIT. Warto jednak mieć na uwadze, że w przeciwieństwie do pozostałych zeznań podatkowych - PIT-28 wymaga dodatkowej ingerencji podatnika.

PIT-28 w Twój e-PIT

Źródło: shutterstock

PIT-28 w Twój e-PIT. Zaloguj się i zaakceptuj swój PIT

Podatnicy, którzy w 2021 r. uzyskali przychody z prywatnego najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, a którzy chcą skorzystać z wstępnie wypełnionego PIT-28 w usłudze Twój e-PIT - zobowiązani są przez dniem 28 lutego, zalogować się i uzupełnić deklarację PIT o brakujące dane podatkowe. To jednak nie wszystko. Aby deklarację PIT uznać za wysłaną, podatnik po zalogowaniu do Twój e-PIT musi ją zaakceptować, co oznacza jej automatyczne przesłanie do urzędu skarbowego. Nie zaakceptowanie PIT-28 w Twój e-PIT oraz brak wysyłki PIT-28 w innej formie do US w terminie do 28 lutego, oznaczać będzie niedopełnienie obowiązków podatnika w zakresie rocznych rozliczeń PIT.  

Problematyczne uzupełnianie danych w PIT-28

Podatnicy, którzy obawiają się samdzielnego uzupełniania danych podatkowych w swojej deklaracji PIT-28, udostępnionej w Twój e-PIT, zachęcamy do skorzystania z bezpłatnego programu epity. Program ten poprowadzi Cię krok po kroku po deklaracji PIT-28 i podpowie, w jaki sposób prawidłowo ją rozliczyć. Więcej na temat programu epity znajdziesz tutaj. 

PIT-28 w Twój e-PIT nie dla przychodów z działalności

Pomimo, że na stronie głównej usługi Twój e-PIT można znaleźć informację, że wśród zeznań podatkowych, które są udostępnione w usłudze Twój e-PIT znajdą się również druki PIT-28, to okazuje się, że w 2022 roku podobnie jak w latach ubiegłych, przedsiębiorcy rozliczający się na tych drukach będą musieli samodzielnie wypełnić zeznanie PIT. Usługa nie dotyczy bowiem przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej. Oznacza to, że podatnicy którzy uzyskali przychód z wynajmu lub dzierżawy w 2021 roku w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, nie będą mogli rozliczyć swojej deklaracji PIT-28 w rządowej usłudze Twój e-PIT. Osoby te również zachęcamy do skorzystania z bezpłatnego programu e-pity 2021. 

» Kłopoty techniczne pierwszego dnia działania usługi Twój e-PIT

 

RyczałtTwój e-PITRozliczenie roczneWynajemNieruchomości