Składki ZUS na wzór niemiecki. Rzecznik MSP wnioskuje o 10 zmian prawnych

Ewelina Czechowicz

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz w porozumieniu z reprezentantami 205 organizacji przedsiębiorców, zrzeszonych w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP, zwrócił się do Premiera Mateusza Morawieckiego oraz Przewodniczących Klubów i Kół Parlamentarnych z prośbą o wdrożenie dziesięciu propozycji zmian systemowych, które przyczynia się do poprawy otoczenia prawno-gospodarczego w Polsce.

Rzecznik MŚP wnioskuje wprowadzenie 10 zmian systemowych do Premiera
Źródło: FORUM

Rzecznik MŚP Adam Abramowicz wnioskuje, by jego propozycje zostały włączone do pakietu ustaw tzw. Tarczy Prawnej, przygotowywanej aktualnie przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Dzięki zmianom przedsiębiorcy uzyskaliby większe poczucie bezpieczeństwa przy prowadzeniu swojego biznesu, dostając szanse na lepszy rozwój z korzyścią dla państwa.

O co wnioskuje Rzecznik MŚP?

Przygotowane przez Rzecznika zmiany to:

  1. Reforma ZUS dla przedsiębiorców - wykreślenie z ustawy "Mały ZUS Plus" limitu przychodowego nie wyższego niż 120 tys. zł oraz alternatywnie wprowadzenie dobrowolnego ZUS na wzór niemiecki albo małego ZUS dla przedsiębiorców na wzór ubezpieczenia rolników w KRUS.
  2. Regionalizacja płacy minimalnej, która miałaby stanowić 50% średniego wynagrodzenia w danym powiecie.
  3. Wprowadzenie zakazu nakładania przez ustawodawcę nowych obowiązków biurokratycznych dla mikroprzedsiębiorców oraz redukcja obecnie istniejących.
  4. Wprowadzenie zasady obowiązywania minimum 6-miesięcznego vacatio legis dla zmian prawa gospodarczego, nakładających obowiązki dla przedsiębiorców.
  5. Rozliczanie się ryczałtem od przychodów bez ograniczeń wraz z dostosowaniem stawek do możliwości w poszczególnych branżach.
  6. Uniemożliwienie zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego poprzez wszczynanie postępowania z kodeksu karno-skarbowego.
  7. Powołanie Rady odwoławczej przy Ministrze Finansów z udziałem przedstawicieli samorządów zawodowych oraz urzędów.
  8. Wprowadzenie realnej odpowiedzialności dyscyplinarnej i majątkowej urzędników.
  9. Ograniczenie praktyki nadużywania tymczasowych aresztowań dla przedsiębiorców.
  10. Skrócenie czasu oczekiwania na wyrok sądu w sprawach gospodarczych, poprzez stosowania się do 6 miesięcznego terminu na załatwienie sprawy.

Zmiany mają zwiększyć poczucie bezpieczeństwa i dać szansę na rozwój

Proponowane zmiany wg Adama Abramowicza mają zapewnić  większe poczucie bezpieczeństwa przy prowadzeniu swojego biznesu, dostając szanse na lepszy rozwój z korzyścią dla państwa.

Proponowane zmiany docenia i popiera Business Centre Club, uważa on że „10 Rzecznika MŚP” może być impulsem rozwojowym dla gospodarki – istotnym elementem Paktu Antykryzysowego, który u wicepremiera Jarosława Gowina – jako przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego – zainicjował BCC” – powiedział  Marek Goliszewski, prezes BCC.

ZUSNiski ZUSPłaca minimalnaPodatek PITRyczałt