Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Rząd planuje wprowadzenie podatku od reklam

Ewelina Czechowicz

We wtorek w wykazie prac legislacyjnych rządu pojawił się projekt ustawy, która zakłada wprowadzenie nowej daniny, składki z tytułu reklamy internetowej i reklamy konwencjonalnej. Kto miałby ją płacić i na jakich zasadach? Kogo obejmie "podatek od reklam"?

Podatek od reklam
Źródło: shutterstock.com

Nowa danina projektowana jest w ustawie o dodatkowych przychodach Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz utworzeniu Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów. Zgodnie z założeniami połowa wpływów ze składek od reklam ma trafić do NFZ.

Nowy podatek źródłem finansowania dla NFZ, Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków i Funduszu Wsparcia Kultury

Rząd w projekcie ustawy o dodatkowych przychodach Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz utworzeniu Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów określa zasady:

  1. pobierania i podziału składek z tytułu reklamy;
  2. działania Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów.

Składkami z tytułu reklamy mają być :

  1. składka z tytułu reklamy konwencjonalnej;
  2. składka z tytułu reklamy internetowej.

Do uiszczania składki z tytułu reklamy konwencjonalnej będą dostawcy usług medialnych, nadawcy, podmioty prowadzące kino, podmioty umieszczające reklamę na nośniku zewnętrznym reklamy oraz wydawcy, uzyskujący przychody ze świadczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usługi:

  1. nadawania reklamy w telewizji lub radiu, wyświetlania reklamy w kinie lub umieszczania reklamy na nośniku zewnętrznym reklamy ponad kwotę 1 000 000 zł;
  2. zamieszczania reklamy w prasie ponad kwotę 15 000 000 zł.

Z kolei przedmiotem składki z tytułu reklamy konwencjonalnej będą przychody ze świadczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskane z tytułu nadawania reklamy w telewizji i w radiu, wyświetlania reklamy w kinie, umieszczania reklamy na nośniku zewnętrznym reklamy oraz zamieszczania reklamy w prasie (usługi reklamowe).

Rząd w uzasadnieniu projektu pisze, że:"projekt przewiduje pozyskanie dodatkowych środków, które posłużą zapobieganiu długofalowym zdrowotnym, gospodarczym i społecznym skutkom pandemii COVID-19. Ich źródłem będą składki od reklamy w Internecie oraz mediów tradycyjnych. Składki wzmocnią finanse NFZ, Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz nowego funduszu celowego, służącego dofinansowaniu projektów związanych z przemianami w przestrzeni cyfrowej, kulturą i dziedzictwem narodowym". Ponadto w uzasadnieniu wskazano, że wymienione fundusze będą zasilane ze składek od reklamy internetowej i konwencjonalnej. W przypadku NFZ ma być to 50 proc., Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów – 35 proc., a Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków – 15 proc. Resort finansów wskazał, też wpływy ze składki od reklam w 2022 roku mogą wynieść około 800 mln zł.

W Polsce na wzór państw OECD i UE

Ministerstwo finansów tłumaczy, że wprowadzana danina jest wzorowana na państwach OECD i Unii Europejskiej, które wdrożyły do swojego prawa podobne rozwiązania. Według uzasadnienia resortu finansów rozwiązania podobne do planowanych do wprowadzenia w Polsce funkcjonują m.in. we Francji, w Austrii, w Grecji i na Węgrzech.

Resort przywołuje przykład Austrii, gdzie od 2000 r. pobierany jest podatek od reklam w telewizji, radiu, prasie i na plakatach. Dodano, że we Francji z kolei dodatkowemu obciążeniu podlega emitowanie i transmisja reklam za pośrednictwem radia i telewizji, a w Grecji - reklama telewizyjna. Zwrócono uwagę, że największymi pozaeuropejskimi krajami, które wdrożyły ten typ opodatkowania są Indie i Malezja.

Do 16 lutego można zgłaszać uwagi i opinie do projektu, które można wysłać na adresy: [email protected] oraz [email protected]. W marcu ustawa ma trafić do Sejmu. Ustawa miałaby wejść w życie życie z dniem 1 lipca 2021 r.

Inne podatkiFormy opodatkowaniaPodatki 2021