Rząd planuje podnieść wysokość mandatów za wykroczenia skarbowe - projekt przepisów

Ewelina Czechowicz

Rząd chce podnieść kary za wykroczenia skarbowe. Zmiany w wysokości mandatów karnych mają się dokonać za pośrednictwem nowelizacji przepisów o akcyzie, które są procedowane w Sejmie (druk 860).

Przepisy dotyczące zmian w wysokości mandatów znalazły się w nowelizacji ustawy o akcyzie, zgodnie z rządowym projektem nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym i niektórych innych ustaw, ma wzrosność wyskość mandatów za wykroczenia skarbowe. Projekt trafił po wczorajszym posiedzeniu Sejmu do prac w komisjach.

Wyższe mandaty za wykroczenia skarbowe

Źródło:shutterstock

Mandaty za wykroczenia skarbowe w górę

Rząd proponuje by podnieść wysokości górnej granicy kary grzywny orzekanej w postępowaniu mandatowym. Według rządzących zmiany są konieczne, i mają posłużyć  odciążeniu sądów w sprawach o wykroczenia skarbowe. Jak wskazują autorzy noweli dzięki wyższym mandatom organ mandatowy nie będzie musiał tak często kierować aktów oskarżenia do sądów lub występować z wnioskiem o wyrażenie zgody na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności.

Wykroczenie skarbowe

Zgodnie z art. 53 § 3 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz.U.2020.19) wykroczeniem skarbowym jest czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny określonej kwotowo, jeżeli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia.

W ostatnich latach kwota ta wynosiła w:

  • 2017 r. była to kwota odpowiadająca 5 x 2000 zł = 10 000 zł;
  • 2018 r. 5 x 2100 zł = 10 500 zł;
  • 2019 r. 5 x 2250 zł = 11 250 zł;
  • 2020 r. 5 x 2 600 zł = 13 000 zł;
  • 2021 r. będzie to 5 x 2800 = 14 000 zł.

Wysokość grzywny za wykroczenie czy przestępstwo skarbowe uzależniona jest stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę, które od stycznia 2021 r. wynosi 2.800 zł brutto. Wynika to z rozporządzenia Rady Ministrów z 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę  oraz wysokości stawki godzinowej w 2021 r. (Dz.U. poz. 1596).

Mandat za wykroczenie skarbowe

Kara grzywny za wykroczenia skarbowe określana jest kwotowo i może być wymierzona w granicach od 1/10 do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia.

  • grzywna minimalna, to 280 zł,
  • grzywna maksymalna, to 56.000 zł.

Aktualnie kwota mandatu karnego nie może przekroczyć 5.600 zł czyli dwukrotności minimalnego wynagrodzenia. Po procedowanej zmianie przepisów mandat za wykroczenie skarbowe będzie mógł wynosić 14 000 zł.

O aktualnej wysokości grzywien za przestępstwa i wykroczenia skarbowe pisaliśmy w artykule:

Grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2021 r.

Płaca minimalnaKontrola