Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Rząd chce znieść limit 30-krotności ograniczenia składek ZUS

Katarzyna Sudaj 13.06.2019 08:15 (aktualizacja: )

W przyjętych we wtorek przez rząd założeniach do projektu budżetu państwa na 2020 r. zapisano wprost zniesienie ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

11 czerwca Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu budżetu państwa na 2020 r., przedłożone przez ministra finansów. W działaniach zaplanowanych na lata 2019-2020, a dotyczących podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, wpisano:

 

 • obniżenie stawki PIT z 18 do 17 proc.;
 • wprowadzenie zwolnienia od podatku PIT dla pracowników w wieku do 26 lat;
 • podwyższenie zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów dla pracowników;
 • zastąpienie obecnych rozwiązań rozliczania podatku VAT w postaci odwrotnego obciążenia oraz odpowiedzialności solidarnej – stosowanym obowiązkowo mechanizmem podzielonej płatności (ze względu na wykryte nieprawidłowości obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności objęte będą transakcje, których przedmiotem są: części i akcesoria do pojazdów silnikowych; węgiel i produkty węglowe; maszyny i urządzenia elektryczne, ich części i akcesoria oraz urządzenia elektryczne oraz ich części i akcesoria);
 • wdrażanie Systemu Teleinformatycznego Izby Rozliczeniowej (STIR), ograniczającego możliwości wykorzystywania sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych;
 • wdrożenie systemu kontroli przekazywania danych dotyczących ewidencji sprzedaży prowadzonej za pomocą kas online, które posiadają funkcję przesyłu danych do systemu teleinformatycznego za pośrednictwem sieci teleinformatycznej;
 • wdrożenie wirtualnych kas rejestrujących;
 • wyłączenie ze zwolnienia podmiotowego w VAT branż wrażliwych na oszustwa;
 • modyfikację zasad wystawiania podatnikom faktur na podstawie paragonu fiskalnego oraz korzystania z takich faktur (wystawienie faktury na podstawie paragonu będzie możliwe, gdy paragon będzie zawierał numer identyfikujący nabywcę);
 • rozwój systemu monitorowania przewozu drogowego i kolejowego towarów, co powinno pozytywnie wpłynąć na stronę dochodową budżetu państwa i zmniejszyć uszczuplenia, w tym z tytułu akcyzy (LPG, oleje opałowe);
 • indeksację stawki podatku akcyzowego na napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy i wyroby nowatorskie;
 • wprowadzenie opodatkowania płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich;
 • modyfikację przepisów o klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania,
 • wprowadzenie obowiązku przekazywania organom podatkowym informacji o schematach podatkowych (MDR);
 • opodatkowanie niezrealizowanych zysków kapitałowych w przypadku przeniesienia - składników majątku, rezydencji podatkowej lub stałego zakładu - do innego państwa,
 • automatyczną wymianę informacji o schematach podatkowych transgranicznych
 • i ograniczenie możliwości stosowania optymalizacji wykorzystujących rozbieżności
 • w kwalifikacji struktur hybrydowych i odwróconych struktur hybrydowych (będzie to wpływać na ograniczenie stosowania mechanizmów tzw. agresywnego planowania podatkowego);
 • wprowadzenie 9 proc. stawki CIT dla małych podatników od 2019 r.;
 • opodatkowanie przedsiębiorstw cyfrowych;
 • wprowadzenie Pracowniczych Programów Kapitałowych i przebudowanie modelu funkcjonowania OFE;
 • zniesienie ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;
 • ograniczenie unikania płacenia składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Przypomnijmy, że po zmianie przepisów osoby najlepiej zarabiające będą płaciły składki ZUS od całości swoich dochodów, nawet po przekroczeniu trzydziestokrotności prognozowanego wynagrodzenia. Przykładowo, przy wynagrodzeniu miesięcznym brutto pracownika w wysokości 15 tys. zł, jego miesięcznie zarobki netto będą niższe o ok. 300 zł, a koszt, który poniesie pracodawca wyniesie ok. 700 zł miesięcznie.

Przedsiębiorcy apelują: zniesienie limitu wymiaru składek ZUS to złe rozwiązanie 

Konfederacja Lewiatan, BCC, Związek Rzemiosła Polskiego i Pracodawcy RP jednoznacznie negatywnie oceniają zapowiedź zniesienia limitu 30-krotności podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne oraz rentowe i apelują do rządu o utrzymanie górnego limitu podstawy składki na ZUS. Ponownie skierowali listy w tej sprawie do prezydenta i premiera.

PPK: Limit 30-krotności zniesiony. Najlepiej zarabiający zapłacą pełną składkę na Pracownicze Plany Kapitałowe

Przedsiębiorcy argumentują, że poszukiwanie nowych środków finansowych poprzez zniesienie limitu 30-krotności podstawy składek jest błędne. Zniesienie limitu 30-krotności podstawy składek:

 • jest szkodliwe z punktu widzenia długofalowej stabilizacji wydatków z FUS. Spowoduje w perspektywie wieloletniej problem wynikający z rozwarstwienia wysokości świadczeń emerytalnych, powstanie „kominów emerytalnych”, co jest sprzeczne z zasadą solidarności społecznej,
 • prowadzi do nieproporcjonalnej ingerencji w prawa przedsiębiorców. Tak znaczący wzrost kosztów pracy (5,2 mld zł.), który negatywnie wpłynie na prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, jest dokonywany w sposób dyskrecjonalny,
 • zmniejszy atrakcyjność tworzenia w naszym kraju miejsc pracy wysokiej jakości i wysoko wynagradzanych oraz skłoni inwestorów do zrewidowania dotychczasowej polityki inwestycji i zatrudnienia. Doprowadzi to do odpływu kapitału oraz technologii, a także wysokokwalifikowanego personelu, w szczególności w branżach innowacyjnych i działających na rynku nowych technologii,
 • nie będzie sprzyjało zatrudnianiu w ramach stosunku pracy, szczególnie w środowisku nowych technologii i wysokich kompetencji. 

Limit 30-krotnościZUS