Pracodawcy przeciw zniesieniu limitu tzw. 30-krotności przy odprowadzaniu składek ZUS

04.09.2018 08:23 (aktualizacja: )

Do premiera oraz ministra rodziny, pracy i polityki społecznej trafił kolejny apel licznej grupy pracodawców sprzeciwiających się rezygnacji z końcem 2018 roku z limitu tzw. 30-krotności przy odprowadzaniu składek ZUS.

Konfederacja Lewiatan zawiązała koalicję organizacji pracodawców przeciw zniesieniu limitu tzw. 30-krotności przy odprowadzaniu składek ZUS. Pod apelem w tej sprawie, który trafił do premiera i ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, podpisały się już 53 organizacje, w tym obecne w Radzie Dialogu Społecznego, a także branżowe i regionalne.

<< Rozprawa TK odwołana. Co dalej z górnym limitem składek ZUS na ubezpieczenie społeczne? >>

Sygnatariusze apelu postulują przyjęcie przez rząd zobowiązania o utrzymaniu górnego limitu podstawy składek na ubezpieczenie społeczne, przynajmniej do 2020 roku, i podjęcie rozmów z partnerami społecznymi. Zwracają również uwagę na fakt, że nie udało się w tej sprawie osiągnąć porozumienia ze stroną rządową w Radzie Dialogu Społecznego.

<< Co dalej ze zniesieniem limitu ograniczenia podstawy wymiaru składek ZUS? >>

W opinii organizacji pracodawców, przepisy dotyczące zniesienia limitu 30-krotności powinny być wycofane i ponownie skonsultowane m.in. ze względu na:

 • kontrowersje jakie wywołało procedowanie ustawy znoszącej zasadę trzydziestokrotności,
 • odwołanie przez Trybunał Konstytucyjny rozprawy w sprawie zbadania zgodności ustawy z Konstytucją RP i nieznany termin rozpoznania wniosku Prezydenta RP,
 • niepewność odnośnie stanu prawnego oraz kolejne inicjatywy legislacyjne podwyższające koszty działalności pracodawców, ograniczające możliwości podejmowania nowych inwestycji przez przedsiębiorców,
 • cele rządowej Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, zakładające tworzenie w naszym kraju miejsc pracy wysokiej jakości i wysoko wynagradzanych,
 • wzrost kosztów pracy wysokiej klasy specjalistów, które zmniejszają atrakcyjność tworzenia w naszym kraju innowacyjnych miejsc pracy,
 • brak inicjatyw zwiększających atrakcyjność umów o pracę w stosunku do innych form zatrudnienia,
 • finalizację procesu opracowywania budżetów przez przedsiębiorców na rok 2019 r.

 

Pod apelem podpisały się:

 • Konfederacja Lewiatan
 • Pracodawcy RP
 • Business Centre Club
 • Związek Rzemiosła Polskiego
 • Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
 • Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego
 • Polska Rada Centrów Handlowych
 • Związek Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan
 • Związek Pracodawców Firm Produkcyjnych
 • Transport i Logistyka Polska
 • Polskie Forum HR
 • Związek Pracodawców Prywatnych Mediów
 • Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych
 • Izba Gospodarki Elektronicznej
 • Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego
 • Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji
 • Federacja Przedsiębiorców Polskich
 • Związek Pracodawców Branży Infrastruktury
 • Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej
 • Związek Pracodawców Branżowych
 • Polska Izba Gospodarcza Czystości
 • IAB Polska
 • Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
 • Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan
 • Rada Podatkowa Lewiatan
 • Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego
 • Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa
 • Związek Pracodawców Hoteli, Restauracji i Cateringu
 • Polska Unia Szpitali Specjalistycznych
 • Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki
 • ABSL
 • Stowarzyszenie Energii Odnawialnej
 • Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń
 • Związek Pracodawców STRATERA ME
 • Polski Związek Pracodawców Prywatnych Banków i Instytucji Finansowych
 • Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań
 • Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Kupców i Producentów
 • Polska Rada Biznesu
 • Polska Izba Spedycji i Logistyki
 • Pracodawcy Lubelszczyzny Lewiatan
 • Polskie Stowarzyszenie Marketingu
 • Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza
 • Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
 • Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan
 • Małopolski Związek Pracodawców Lewiatan
 • Śląski Związek Pracodawców Lewiatan
 • Pracodawcy Pomorza
 • Nadwiślański Związek Pracodawców Lewiatan
 • Regionalna Organizacja Pracodawców w Częstochowie
 • Pomorski Związek Pracodawców Lewiatan
 • Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej
 • Podlaski Związek Pracodawców
 • Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców

 

Źródło: Konfederacja Lewiatan

Limit 30-krotnościZUS