Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2021
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2021

Co dalej ze zniesieniem limitu ograniczenia podstawy wymiaru składek ZUS?

Katarzyna Sudaj 11.04.2018 12:00 (aktualizacja: )

Czy od 1 stycznia 2019 roku osoby najlepiej zarabiające będą płaciły składki ZUS od całości swoich dochodów, nawet po przekroczeniu trzydziestokrotności prognozowanego wynagrodzenia? Czy coś zmieni się po skierowaniu przez Prezydenta tej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego?

Co dalej ze zniesieniem limitu ograniczenia podstawy wymiaru składek ZUS?

Co dalej ze zniesieniem limitu ograniczenia podstawy wymiaru składek ZUS? / YAY foto

W Trybunale Konstytucyjnym pozorna cisza

Przypomnijmy, że na początku tego roku Prezydent Andrzej Duda skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie konstytucyjnościustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Minęły ponad trzy miesiące i … cisza? Na stronie internetowej TK znajdziemy tylko informację, że taki wniosek Prezydenta trafił do Trybunału

Zniesienie limitu składek ZUS zgodne z Konstytucją - kto tak twierdzi?

Jednak, gdy przejrzymy dokumenty w tej sprawie, to znajdziemy stanowisko Prokuratora Generalnego z 20 lutego br., które podważa tezy o niekonstytucyjności nowych przepisów. Przeanalizowano w nim szczegółowo wniosek Prezydenta, który nie odnosi się do meritum zmiany przepisów i chęci zniesienia górnego limitu ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Andrzej Duda miał wątpliwości co do konstytucyjności przebiegu całego procesu legislacyjnego w uchwalaniu tej nowelizacji przepisów, a dokładnie braku wystarczającej ilości czasu na konsultacje społeczne ustawy ze związkami pracodawców i pracowników. W uzasadnieniu wniosku Prezydenta czytamy, że "termin przesłania przez projektodawców projektu ustawy do wskazanych wyżej podmiotów (tj. 27 października 2017 r.) z góry zakładał brak możliwości wystosowania przez stronę społeczną opinii w ustawowym terminie 30 dni, skoro projekt ten został skierowany do Sejmu w dniu 31 października 2017 r. Po wniesieniu do Sejmu prace nad tym projektem trwały niespełna miesiąc i zakończyły się głosowaniem w trakcie trzeciego czytania, które miało miejsce w dniu 24 listopada 2017 r."

Eksperci, a nawet Rada Nadzorcza ZUS przeciwni zniesienia limitu wymiaru składek ZUS

Prokurator Generalny podkreśla jednak, że termin na skorzystanie z prawa do opiniowania projektu ustawy, wskazany w piśmie, przy którym przesłano projekt reprezentatywnym związkom zawodowym i organizacjom pracodawców oraz Radzie Dialogu Społecznego, wynosił bowiem 21 dni, a nie 30 dni, jak przyjął Prezydent, a więc uchwalenie ustawy przez Sejm nie nastąpiło przed upływem tego terminu. Stąd Prokurator Generalny stoi na stanowisku, że zaskarżone przepisy zostały uchwalone w sposób zgodny z Konstytucją RP.

Takie samo stanowisko przedstawił Marszałek Sejmu w piśmie do Trybunału Konstytucyjnego z 16 marca 2018 roku stwierdzając, że ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw jest zgodna z art. 2, art. 7 i art. 59 ust. 2 w związku z art. 12 i art. 20 Konstytucji.

Przyjdzie nam zapewne poczekać jeszcze na rozstrzygnięcie Trybunału, gdyż nie wyznaczono nawet terminu rozprawy, choć minęły ponad trzy miesiące od złożenia wniosku przez Prezydenta.

Który minister nie chce zniesienia limitu trzydziestokrotności składek ZUS?

Również w samym rządzie pojawiają się głosy namawiające do odsunięcia w czasie wejścia nowych przepisów lub rezygnacji z nich. Minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz w wywiadzie w Polskim radiu 24 powiedziała, że będzie namawiać innych ministrów, by przedłużyć to moratorium. Podkreślała, że "decyzja, czy to rozwiązanie ostatecznie wejdzie w życie, jeszcze nie została podjęta".

Katarzyna Sudaj, PIT.pl