Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Będą zmiany w opiece nad dziećmi do lat 3

Redakcja PIT.pl

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg zapowiedziała zmiany w przepisach dotyczących opieki nad dziećmi do lat trzech. Odbywać się one będą w ramach tzw. programu ,,MALUCH+". Co się zmieni?

» Rodzinny kapitał opiekuńczy. Dla kogo, w jakiej wysokości i na jakich zasadach? [projekt]

Zmiany w ramach programu ,,MALUCH+"

Źródło: shutterstock

Istotną część Polskiego Ładu są również inwestycje związane z rozwojem systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Wsparcie tworzenia i funkcjonowania tych instytucji będzie odbywało się w ramach rozszerzonego programu „MALUCH+” składającego się z trzech modułów, których kryterium podziału będzie stanowiło źródło finansowania:

  • Moduł 1 - Instrument Odbudowy i Odporności (Recovery and Resilience Facility; RRF);
  • Moduł 2 - Europejski Fundusz Społeczny+ (EFS+);
  • Moduł 3 - środki krajowe (budżet państwa i Fundusz Pracy).

» Polski Ład: MF prezentuje projekt ustaw podatkowych, na reformie ma zyskać 18 mln Polaków

W ramach modułu 3, dzięki projektowanym zmianom w przepisach w obszarze opieki nad dziećmi do lat 3, możliwe będzie m.in. dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym i u dziennego opiekuna. Będzie ono skierowane do tych dzieci, które nie będą korzystały z rodzinnego kapitału opiekuńczego (przede wszystkim dzieci pierwsze i jedyne w rodzinie). Miesięczna kwota dofinansowania będzie wynosiła 400 zł (przekazywana będzie bezpośrednio podmiotowi prowadzącemu placówkę) w celu obniżenia opłat za pobyt. – Pozwoli to na stworzenie jeszcze lepszej propozycji dla samorządów, zachęcającej do tworzenia nowych żłobków czy klubów dziecięcych. To bardzo ważne – podkreśla minister Marlena Maląg.

Zgodnie z planami rozwiązania wejdą w życie 1 stycznia 2022 r.

Polski ŁadMacierzyństwo