Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Przedsiębiorcy z nadpłatą składek odzyskają prawo do pełnego zwolnienia z ZUS. Są nowe przepisy

Iwona Maczalska

Wszystko wskazuje na to, że przedsiębiorcy posiadający na swoim koncie nadpłatę składek odzyskają prawo do skorzystania z pełnego zwolnienia ze składek ZUS.  Sejm uchwalił bowiem ustawę zmieniającą przepisy w tym zakresie.

» ZUS z urzędu ponownie rozpatrzy wnioski o zwolnienie z ZUS przedsiębiorców z nadpłatą składek

Wielu przedsiębiorców zostało pozbawionych prawa do skorzystania z pełnego zwolnienia ze składek ZUS w ramach Tarczy antykryzyowej. Wszystko przez nadpłacone składki, które Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaliczył na poczet bieżących zaległości. To ma się zmienić.

Nadpłata składek ZUS a zwolnienie z ZUS - zmiany

Źródło: shutterstock.com

Nadpłacone składki ZUS zmniejszały kwotę zwolnienia z ZUS

Ograniczenie zwolnienia z ZUS wynikało z nadpłaty składek, występującej na koncie płatnika. ZUS rozpatrując wnioski RDZ w pierwszej kolejności nadpłaty zaliczał na poczet kwietniowych oraz majowych składek. Zwolnienie było w tych przypadkach zastosowane wyłącznie w stosunku do różnicy. W konsekwencji przedsiębiorca mający nadpłatę składek w wysokości 500 zł – uzyskiwał zwolnienie z ZUS za kwiecień nie w kwocie 1431,49 zł, lecz jedynie 931,48 zł. 

» Zwolnienia z ZUS i postojowe będzie przedłużone? Tak, ale tylko dla wybranych

Przedsiębiorcy odzyskają pełne zwolnienie z ZUS za okres marzec - maj?

Choć Zakład Ubezpieczeń Społecznych wielokrotnie tłumaczył, że aby uniknąć ograniczenia kwoty zwolnienia z ZUS w okresie marzec – maj wystarczyło złożyć specjalne oświadczenie, postanowił mimo wszystko wyjść naprzeciw przedsiębiorcom. Jak donosi Gazeta prawna - przygotowane zostały nowe przepisy zmieniające zaistniałą sytuację.

W myśl art. 10 pkt. 1 projektu Ustawy z dnia 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw ,,W przypadku złożenia do dnia 30 czerwca 2020 r. wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek, o których mowa w art. 31zo ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu dotychczasowym, zwalnia się z obowiązku opłacenia należnych składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej za marzec, kwiecień i maj 2020 r., w wysokości określonej w art. 31zo, także wówczas, gdy składki te zostały opłacone lub na poczet tych składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaliczył z urzędu nienależnie opłacone składki. Opłacone składki lub zaliczone z urzędu nienależnie opłacone składki podlegają zwrotowi na zasadach określonych w art. 24 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266, 321, 568, 695 i 875)."

Nadpłata składek a zwolnienie z ZUS

Źródło: sejm.gov.pl

Wspomniana ustawa zawierająca powyższy artykuł została uchwalona na ostatnim, trzydniowym posiedzeniu Sejmu. Aktualnie została ona skierowana do Senatu. Jeśli Senat przyjmie projektowany przepis bez poprawek, przedsiębiorcy posiadający nadpłatę składek ZUS na swoim koncie płatnika będą mogli odzyskać pełne zwolnienie z ZUS w okresie marzec – maj.

Odzyskanie pełnego zwolnienia z ZUS - czy będzie konieczny kolejny wniosek?

Aby uzyskać zwolnienie z ZUS nie będzie trzeba składać spejalnego wniosku. ZUS bowiem z urzedu rozpatrzy ponownie wszystkie wnioski. Więcej na ten temat w artykule ,,ZUS z urzędu ponownie rozpatrzy wnioski o zwolnienie z ZUS przedsiębiorców z nadpłatą składek".

 

(edited)

Zwolnienia z ZUSKoronawirus w Polsce