Prezydent podpisał ustawę o systemie teleinformatycznym. Jakie zmiany dla mikroprzedsiębiorców?

Redakcja PIT.pl

Prezydent Andrzej Duda podpisał w środę ustawę o systemie teleinformatycznym. „Dzięki nowym przepisom realnie zmniejszą się obciążenia dla mikroprzedsiębiorców. Ponadto – co równie ważne – zwiększy się ochrona praw osób wykonujących czasowe i proste prace” – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

 

Nowa ustawa pozwoli na stworzenie systemu teleinformatycznego do obsługi umów o pracę, umów zlecenia oraz umów uaktywniających. Przewidujemy, że system będzie też umożliwiał m.in. obliczanie wymiaru urlopu wypoczynkowego i wydawanie świadectwa pracy. Ważnym ułatwieniem będzie również rozszerzenie zastosowania podpisu zaufanego na zawieranie umów o pracę, umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu oraz umów uaktywniających – wskazuje minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. 

 

Źródło: shutterstock

Ustawa teleinformatyczna - kluczowe zmiany

Najważniejsze rozwiązania przewidziane w ustawie to:

  1. Stworzenie systemu teleinformatycznego, który ułatwi prawidłowe naliczanie i odprowadzanie podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Umożliwi tym samym zawieranie w prosty sposób, poprzez dedykowany do tego system IT, najbardziej popularnych rodzajów umów dotyczących wykonywania pracy: umowy o pracę, umowy zlecenia oraz umowy uaktywniającej. Dzięki systemowi w jednym miejscu możliwe będzie zarówno zawarcie umowy, jak i przekazywanie zgłoszeń do ubezpieczeń i urzędu skarbowego. Przewiduje się, że system będzie dodatkowo umożliwiał m.in. obliczanie wymiaru urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi i wydawanie świadectwa pracy – wskazuje minister Marlena Maląg. Jak dodaje, powstaną gotowe wzory umów. Z możliwości tej skorzystać będą mogli mikroprzedsiębiorcy i firmy zatrudniające do 9 osób, rolnicy oraz osoby fizyczne.
  2. Rozszerzone zostanie zastosowanie podpisu zaufanego na zawieranie: umów o pracę, umów zlecenia, umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu oraz umów uaktywniających.
  3. System teleinformatyczny będzie obsługiwał nie tylko proces zawierania, ale i przechowywania umów oraz udostępniania dokumentacji pracowniczej.
  4. Rozwiązanie będzie zintegrowane z systemem praca.gov.pl (Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej) oraz biznes.gov.pl (Ministerstwa Rozwoju i Technologii).

Zmiany w ustawie o pomocy społecznej

Projekt ustawy zawiera także przepisy zmieniające ustawę o pomocy społecznej, które pozwolą na pominięcie pośrednictwa Ministerstwa w zawieraniu umów na system teleinformatyczny służący do realizacji statutowych zadań Ośrodków Pomocy Społecznej. Umowy będą zawierane bezpośrednio przez gminy.

Ustawa ta stanowi kamień milowy dla reformy pod nazwą Efektywne instytucje na rzecz rynku pracy w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Wzmacniania Odporności – podkreśla szefowa MRiPS.

Kiedy ustawa wejdzie w życie?

Ustawa wejdzie w życie w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia, natomiast sam system teleinformatyczny zostanie uruchomiony do 2025 r. Minister właściwy do spraw pracy będzie mógł ogłosić wcześniejsze uruchomienie systemu. W zakresie zmiany dotyczącej pomocy społecznej zmiana wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

 

Źródło: MPiPS

Kodeks pracyUmowa o pracęUmowa zlecenieInne podatki