Premier: Będzie kolejna tarcza dla przedsiębiorców

Ewelina Czechowicz

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, postojowe, dotacje na pokrycie bieżących kosztów firm oraz zwolnienia m.in. z ZUS dla firm zostaną przedłużona na kwiecień zapowiedział Premier Mateusz Morawiecki.

W związku z nowymi obostrzeniami, rozwiązania przewidziane w tarczy antykryzysowej będą wydłużone - zadeklarował premier na konferencji prasowej dotyczącej Narodowego Programu Szczepień. Pomoc mają otrzymać przedsiębiorcy  najbardziej dotknięci pandemią.

Na jaką pomoc mogą liczyć przedsiębiorcy?

Rozporządzenia nazywane tarczą 7.0 i 8.0 przewidują:

  1. Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy
  2. Świadczenia postojowe
  3. Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
  4. Zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych.

Tarcza antykryzysowa na kwiecień

Źródło: shutterstock

W przypadku obecnej fali i kontynuacji rządowych obostrzeń każdego dnia kolejne branże odnotowują spadek przychodów. Aby wnioskować o kolejne formy wsparcia potrzebne są przepisy. Aktualnie przedsiębiorcy mogą korzystać rozwiązań o których pisaliśmy na łamach PIT.pl.

Umorzenie subwencji PFR w 100%

Dotacja z tarczy 8.0

Będzie kolejna tarcza

Premier zapewnił, że "również na miesiąc kwiecień będzie zaprezentowana tarcza, która obejmie zarówno ochronę miejsc pracy, postojowe, zwolnienia ze składek ZUS, jak również jednorazowe bezzwrotne dotacje dla mikrofirm, ale także kontynuacja tarczy dla firm średnich i dużych".

Koronawirus w PolsceŚwiadczenie postojoweZwolnienia z ZUSMikropożyczka