Praca zdalna w urzędach wydłużona do 27 grudnia 2020 r.

Ewelina Czechowicz

Rozporządzenie Rady Ministrów wydłuża pracę zdalną w urzędach do 27 grudnia 2020 r.  Kto i kiedy może pracować zdalnie? Czy w urzędach można załatwić istotne sprawy?

Praca zdalna wydłużona w urzędach administracji publicznej

Nowe rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Rada Ministrów wydała 26 listopada. Obowiązuje ono od soboty, 28 listopada.

Zgodnie z rozporządzeniem do 27 grudnia w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym kierownicy urzędów administracji publicznej, dyrektorzy generalni urzędów lub kierujący jednostką organizacyjną polecają pracownikom wykonywanie pracy zdalnej. Nie dotyczy to jednostek organizacyjnych sądów i prokuratury. 

praca zdalna w urzędach wydłużona do 27 grudnia 2020 r.

Źródło: shutterstock

Praca zdalna w urzędach na miesiąc do 4 grudnia 2020 r.

Nadal  kierownik decyduje, którzy pracownicy będą pracować w domu

Zgodnie z treścią uchwalonych przepisów, to kierownik urzędu, dyrektor generalny lub kierujący jednostką organizacyjną decyduje, kto będzie miał wykonywać pracę stacjonarną a komu zostanie nakazana praca zdalna.

W urzędach można nadal załatwić sprawy, które należą do „zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom” Są to sprawy, które dotyczą:

  1.  rejestracji stanu cywilnego;
  2. ewidencji ludności i dowodów osobistych;
  3. pomocy społecznej;
  4. świadczenia usług komunalnych;
  5. działania urzędów pracy, w tym wsparcia przedsiębiorców w związku z epidemią wywołaną zakażeniami wirusem SARS-CoV-2;
  6. wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych;
  7. budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego, 
  8. ochrony środowiska;
  9. korzystania z wód, w zakresie zgody wodnoprawnej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne;
  10. przebudowy lub remontu infrastruktury telekomunikacyjnej istniejącej w pasie drogowym drogi publicznej, lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym drogi publicznej, udostępnienia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu kanału technologicznego oraz zajęcia pasa drogowego drogi publicznej w celu umieszczenia w nim infrastruktury telekomunikacyjnej lub prowadzenia robót w tym pasie dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej, o których mowa w art. 38–40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Pełna treść rozporządzenia znajduje się tutaj:

 

https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000209101.pdf

 

Koronawirus w PolsceKodeks pracyWymiar czasu pracy