Koronawirus: Praca zdalna w urzędach na miesiąc, do 4 grudnia

Ewelina Czechowicz

We wtorkowy wieczór pojawiło się w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Rady Ministrów, które reguluje wprowadzenie pracy zdalnej w urzędach administracji publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1931).

Praca zdalna na miesiąc w urzędach administracji publicznej

Zgodnie z treścią rozporządzenia w dniach od 3 listopada 2020 r. do 4 grudnia 2020 r. w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym kierownicy urzędu administracji publicznej, dyrektorzy generalni urzędu lub kierujący jednostką organizacyjną polecają pracownikom wykonywanie pracy zdalnej, jeżeli dotychczas polecenia takiego nie wydali.

Koronawirus: Praca zdalna w urzędach na miesiąc, do 4 grudnia
Źródło: shutterstock.com

To kierownik zdecyduje, którzy pracownicy będą pracować w domu

Zgodnie z treścią uchwalonych przepisów, to kierownik urzędu, dyrektor generalny lub kierujący jednostką organizacyjną zdecyduje, kto będzie miał wykonywać pracę stacjonarną a komu zostanie nakazana praca zdalna.

Zgodnie z  § 24 rozporządzenia urzędy mają realizować zadania niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom. Zalicza się do nich również sprawy związane z procesem inwestycyjnym. Niebawem zapewne pojawią się szczegółowe informacje dotyczące kwestii, które będzie można załatwić w urzędach. Trzeba liczyć się z tym, że wiele spraw będzie trzeba przez najbliższy miesiąc załatwić przez telefon lub za pomocą Internetu.

Celem rozporządzenia jest niezwłoczne wprowadzenie  w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym rozwiązań, które przyczynią się do zahamowania rozwoju epidemii COVID-19. Projekt dodanego nowego § 24a był konsultowany z przedstawicielami strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego i uwzględnia część uwag zgłoszonych przez organizacje samorządowe.

Definicja administracji publicznej

Od piątku nie słabnie dyskusja, które urzędy mają pracować zdalnie. Czy Premierowi chodziło o administrację państwową, rządową i samorządową? Na chwilę obecną wiadomo, że zdalnie nie będą pracować sądy i prokuratury.

Na administrację publiczną składają się trzy grupy podmiotów:

  1. administracja samorządowa (gminna, powiatowa oraz wojewódzka). Organy każdej jednostki samorządu terytorialnego realizują zadania publiczne na obszarze swojej właściwości miejscowej, w celu zaspokojenia potrzeb ludzi zamieszkujących obszar działania danej jednostki organizacyjnej.
  2. administracja rządowa- centralna (Prezes Rady Ministrów, Rada Ministrów, ministrowie oraz centralne organy administracji rządowej) oraz terenowa (wojewoda i służby działające regionalnie). Organy administracji rządowej centralnej obejmują swoim zasięgiem całe terytorium kraju, natomiast organy administracji rządowej terenowej działają tylko na ściśle określonym terytorium.
  3. administracja państwowa, nie podlegająca rządowi, np.: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Najwyższa Izba Kontroli, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Rzecznik Praw Obywatelskich, Krajowa Rada Sądownictwa czy Narodowy Bank Polski.

 

Przepisy mają moc wsteczną

W sytuacji, kiedy przed datą wejścia rozporządzenia w życie została nakazana praca zdalna pracownikom, nie ma potrzeby zgodnie z treścią rozporządzenia wydawania nowych poleceń. Pracownicy ci świadczą pracę zdalną po tym dniu na podstawie dotychczasowych poleceń.

Rozporządzenie wchodzi w życie od dziś. Pełna treść rozporządzenia.