Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Praca zdalna. Czy pracodawca musi zapewnić pracownikowi biurko i krzesło?

Iwona Maczalska

Pracownicy zdalni do wykonywania swojej pracy potrzebują komputera i telefonu. Niezbędne jest również odpowiednie wyposażenie miejsca pracy. Czy pracodawca zobowiązany jest pokryć koszt zakupu biurka oraz krzesła pracownikowi świadczącemu pracę zdalną?

» Miejsce świadczenia pracy zdalnej. Czy pracownik ma prawo do swobodnego przemieszczania się?

Od 7 kwietnia obowiązują nowe przepisy regulujące zasady świadczenia pracy w formie zdalnej. Wskazują one konkretny katalog nowych obowiązków pojawiających się po stronie pracodawcy. Czy wśród nich jest również obowiązek wyposażenia miejsca pracy pracownika w biurko i krzesło?

Zmiany w Kodeksie Pracy

Źródło: shutterstock

Komputer i telefon zakupi pracodawca

Mimo, że przepisy o pracy zdalnej zawierają rozwiązania przerzucające część odpowiedzialności na pracownika zdalnego, w szczególności w kontekście technicznego bezpieczeństwa pracy, to cały czas obowiązuje zasada, że to na pracodawcy ciąży obowiązek  zapewnienia sprzętu niezbędnego do świadczenia pracy. Bez wątpliwości dotyczy to m.in. komputera, czy telefonu. Czy jednak w świetle nowych przepisów zaopatrzenie miejsca pracy w meble jest uznawane za konieczne dla wykonywania pracy zdalnej?

 

Biuro i krzesło do pracy kupi pracownik, czy pracodawca?

Zakup mebli biurowych nie jest małym wydatkiem, dlatego też pracownicy zdalni pytają, kto powinien ponieść koszt jego zakupu. Wyjaśnień dostarcza sama Państwa Inspekcja Pracy. Jej zdaniem odpowiedź na pytanie, czy pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną biurko i krzesło uzależniona jest przede wszystkim od rozstrzygnięcia, czy biurko i krzesło stanowią narzędzie pracy, czy wyposażenie stanowiska pracy. Zgodnie z art. 6724 KP obowiązkiem pracodawcy jest:

  • zapewnienie pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiałów i narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej;
  • zapewnienie pracownikowi wykonującemu pracę zdalną instalacji, serwisu, konserwacji narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej lub pokrycie niezbędnych kosztów związanych z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, a także pokrycie kosztów energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej;
  • pokrycie innych kosztów, niż wymienione powyżej, bezpośrednio związanych z wykonywaniem pracy zdalnej, jeżeli zwrot takich kosztów został określony w porozumieniu, o którym mowa w art. 6720 § 1 i 2 KP, regulaminie, o którym mowa w art. 6720 § 3 i 4 KP, poleceniu, o którym mowa w art. 6719 § 3 KP, albo porozumieniu, o którym mowa w art. 6720 § 5 zdanie drugie KP.

W ocenie Głównego Inspektoratu Pracy ani biurko, ani krzesło nie są narzędziami pracy zdalnej, stanowią one wyposażenie stanowiska pracy. Niemniej strony mogą ustalić między sobą, że pracodawca pokryje koszty związane z zapewnieniem pracownikowi wykonującemu pracę zdalną w miejscu wykonywania tej pracy np. biurka i krzesła. Jeżeli zobowiązanie to zostanie zawarte w ww. dokumentach, tj. w porozumieniu, regulaminie, poleceniu, porozumieniu z pracownikiem – stanie się obligatoryjne”.

 

Praca zdalnaKodeks pracyFormy zatrudnienia