Poprawki polskiego ładu. Ważne zmiany w uldze rehabilitacyjnej

Ewelina Czechowicz

Od 1 lipca 2023 r. obowiązują istotne zmiany w uldze rehabilitacyjnej. Z preferencji za cały 2023 r. będą mogli korzystać także dziadkowie względem niepełnosprawnych wnuków i wnukowie względem dziadków. Ponadto rodzice i opiekunowie jednego niepełnosprawnego dziecka nie będą musieli spełniać kryterium dochodowego w zakresie korzystania z ulgi na dziecko.

Ulga na niepełnosprawne dziecko bez limitu dochodu

W związku z prowadzonymi zmianami ulga na dziecko będzie dostępna bez limitu dochodów dla rodziców i opiekunów jednego niepełnosprawnego dziecka. Dotąd był tu limit.  Z ulgi za 2023 rok, będzie mogła skorzystać szersza grupa rodziców.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami limity dochodów nie będą dotyczyć podatnika (i jego małżonka), którzy wykonywali władzę, pełnili funkcję albo sprawowali opiekę w stosunku do jednego dziecka, posiadającego:

  • orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach;
  • decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną;
  • rzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia.

Zmiany w VAT, PIT i innych podatkach już od 1 lipca 2023 r. - PIT.pl

Poprawki polskiego ładu, ważne zmiany w uldze rehabilitacyjnej

Źródło: Shutterstock

Ulga rehabilitacyjna za 2023 będzie dostępna również dla dziadków i wnuków

W związku z wprowadzonymi zmianami z ulgi rehabilitacyjnej za 2023 r. skorzystać będzie mogła szersza grupa podatników. Dotąd z preferencji korzystały osoby niepełnosprawne albo utrzymujący bliskie osoby niepełnosprawne (takie jak: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe). W ramach ulgi podatnicy mogą odliczyć od podatku wydatki na cele związane z rehabilitacją, zakupem leków czy wykorzystywaniem samochodu, w celu ułatwienia czynności życiowych.

Ulga rehabilitacyjna. Wydatki limitowane i nielimitowane w PIT 2022 - PIT.pl

Za 2023 roku wydatki takie będą mogli dodatkowo odliczyć wnukowie lub dziadkowie, jeżeli na ich utrzymaniu znajdują się osoby niepełnosprawne.

 

Ulga rehabilitacyjnaUlga na dzieciPodatki 2023