Pomoc urzędów pracy dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie

Ewelina Czechowicz

Osoby, które uciekły przed wojną w Ukrainie mogą uzyskać pomoc przez bezpośrednią wizytę w urzędzie pracy lub w formie zdalnej poprzez kontakt telefoniczny z urzędem pracy lub Infolinią „Zielona Linia”. W powiatowych urzędach pracy oraz całodobowym urzędzie pracy można znaleźć wiele przydatnych informacji, które ułatwią poszukiwanie zatrudnienia. 

W związku z rosyjską agresją zbrojną na Ukrainę, obywatele Ukrainy mogą liczyć na pomoc w Polsce. Uchwalone w Sejmie przepisy mają ułatwić podejmowanie pracy obywatelom Ukrainy.

Ulgi i świadczenia dla Ukraińców oraz Polaków przyjmujących uchodźców. Pakiet zmian w prawie - PIT.pl

Całodobowy urząd pracy

Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia „Zielona Linia”, to urząd pracy online czynny jest całą dobę. Na portalu zamieszczono wszystkie niezbędne informacje dot. pomocy udzielanej przez 16 wojewódzkich, 340 powiatowych urzędów pracy oraz Ochotnicze Hufce Pracy. Na portalu dostępna jest także wyszukiwarka ofert pracy oraz informacje, porady i filmy o tym, jak poszukiwać pracy. “Zielona Linia” oferuje pomoc w zakresie ofert pracy, uprawnień na rynku pracy czy też procedur zatrudniania cudzoziemców.

 • Infolinia 19524 działa w godzinach od 8:00 do 18:00 od poniedziałku do piątku w języku polskim, rosyjskim i angielskim, a wkrótce również w języku ukraińskim
 • www.zielonalinia.gov.pl

Pomoc w Powiatowych Urzędach Pracy

Bez konieczności rejestracji w urzędzie pracy obywatel Ukrainy może skontaktować się telefonicznie lub udać się do urzędu pracy, gdzie doradca klienta (doradca zawodowy lub pośrednik pracy) przeprowadzi rozmowę i postara się ustalić sytuację klienta (jego kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, możliwość podjęcia pracy, oczekiwania co do pracy itd.) w celu udzielenia dalszej pomocy.

1 proc. z PIT dla uciekających z wojny w Ukrainie, te pieniądze do potrzebujących nie trafią szybko - PIT.pl

Pomoc urzędów pracy dla uciekających w wojnie w Ukrainie

Źródło: shutterstock

Centralna Baza Ofert Pracy

Obywatel Ukrainy może korzystać samodzielnie z Centralnej Bazy Ofert Pracy bez wizyty w urzędzie pracy za pomocą komputera, telefonu lub innych mobilnych urządzeń z dostępem do Internetu (http://oferty.praca.gov.pl). Przeszukiwanie ofert pracy możliwe jest również za pomocą specjalnej aplikacji mobilnej ePraca (Android oraz iOS).

MF: Pomoc na rzecz ofiar konfliktu w Ukrainie bez VAT - PIT.pl

Zatrudnianie i pomoc obywatelom Ukrainy: najważniejsze pytania pracodawców - PIT.pl

Pośrednictwo pracy w PUP

Za pośrednictwem 340 powiatowych urzędów pracy obywatel Ukrainy może otrzymać wsparcie w:

 • wyborze odpowiedniego zawodu 
 • zmianie kwalifikacji
 • podjęciu pracy
 • zbadaniu swoich kompetencji, zainteresowań i uzdolnień zawodowych
 • zaplanowaniu rozwoju kariery zawodowej.

Rejestracja w urzędzie pracy przez Obywatela Ukrainy

Obywatele Ukrainy będą mogli rejestrować się w powiatowych urzędach pracy. Status osoby bezrobotnej umożliwi zastosowanie wobec nich pełnego katalogu form pomocy określonego w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Katalog ten obejmuje m.in.:

 • szkolenia zawodowe,
 • dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej,
 •  refundację zatrudnienia (prace interwencyjne, roboty publiczne itd.),
 • zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania do i z miejsca pracy,
 • refundację kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną, itd.

Przydatne informacje i portale dla obywatela Ukrainy

Przydatne informacje dotyczące pobytu, przekraczania granicy czy ułatwiające znalezienie pracy można znaleźć na poniższych stronach:

·       Informacje na temat pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy (Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України)

·       Informacje na temat przekraczania granicy, pomocy humanitarnej i punktów pomocy w językach ukraińskim, polskim, angielskim

·       Szukasz ratunku przed wojną? Chcesz wesprzeć uchodźców? Za pomocą tej strony znajdziesz pomoc lub jej udzielisz.

·       Centalna Baza Ofert Pracy (oferty pracy również w języku ukraińskim)

Pomoc UkrainaFormy zatrudnieniaKodeks pracy