Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Polski Ład: zmiany w zakresie miejsca publikacji wzorów formularzy PIT

Ewelina Czechowicz

Projektowane w ramach Polskiego Ładu przepisy  zakładają odstąpienie od określania wzorów formularzy PIT w drodze rozporządzenia na rzecz ich udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Obecnie obowiązujące przepisy ustaw o podatku dochodowym zawierają upoważnienia dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych do określenia w drodze rozporządzeń wzorów formularzy, w odniesieniu do których w przepisie ustawy posługuje się zwrotem „według ustalonego wzoru”.

Wzory formularzy PIT będą publikowane w BIP na stronie MF 

Regulacja w zakresie publikowania wzorów formularzy PIT obowiązuje od 20 lat (od 1 stycznia 2001 r.). W tym czasie nastąpił znaczny rozwój usług cyfrowych, w tym realizowanych przez podmioty publiczne. Jak wskazują autorzy projektowanych przepisów rozwój ten umożliwia odstąpienie od określania wzorów formularzy PIT w drodze rozporządzenia na rzecz ich udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Zgodnie z planowanymi zmianami  minister właściwy do spraw finansów publicznych nadal będzie określał  wzory formularzy PIT, z tym że ich ogłoszenie nie będzie dokonywane w Dzienniku Ustaw, lecz poprzez publikację na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Wzory formularzy PIT - zmiana zasad publikacji

Źródło: shutterstock

Formularze PIT, które będą dostępne na stronie internetowej Ministra Finansów

Zmiana zasad publikacji formularzy PIT ma dotyczyć już obowiązujących formularzy oraz nowych druków.

Nowe brzmienie art. 45b ustawy PIT,  zakłada, że oprócz wzorów, które obecnie wymieniane są w przepisach , czyli:

 1. deklaracji PIT-4R, PIT-6, PIT-8AR,
 2. informacji PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R,
 3.  oświadczeń PIT-2, PIT-2A, PIT-3,
 4. rocznego obliczenia podatku wraz z informacją PIT40A/11A,
 5. zeznań PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39 wraz z załącznikami,

obejmie swoim zakresem również:

 • deklarację PIT-NZ,
 • informację PIT/NZI,
 • informację PIT-ISN, oświadczenie PITOP,
 • zeznanie PIT-CFC,
 • oświadczenia o wyborze opodatkowania ryczałtem i rezygnacji z tego opodatkowani, a także formularze:
 • dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego (zeznania PIT-28, PIT-28S wraz z załącznikami oraz informacja PIT-16Z).

Nowe rozwiązanie będzie stosowane po raz pierwszy do rozliczenia dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2021 r. Do czasu udostępnienia wzorów według zasad określonych w Projekcie obowiązywać będą dotychczasowe wzory określone w rozporządzeniach wydanych na podstawie upoważnień ustawowych zawartych w ustawach podatkowych.

Polski ŁadPodatki 2021Odliczenia w PITPIT-36PIT-37Podatek PITRyczałtPIT-11