Polski ład: Zmiany w uldze dla samotnych rodziców - projekt

Ewelina Czechowicz

Od stycznia 2022 r. obowiązują przepisy Polskiego ładu, które nie pozwolą na wspólne rozliczenie z dzieckiem dochodów uzyskanych w tym roku. Wprowadzono zamiast tego możliwość odliczenia od podatku ryczałtowej kwoty 1500 zł. Zmiany te mogą spowodować straty wielu rodzin.

Projekt zmian w uldze dla samotnych rodziców

Do pierwszego czytania sejmowego skierowano poselski projekt zmian w ustawie o podatku dochodowymPIT. Klub parlamentarny Koalicji Obywatelskiej proponuje przywrócenie możliwości preferencyjnego rozliczania podatku dochodowego przez osoby samotnie wychowujące dzieci. Projekt przewiduje powrót do możliwości łącznego rozliczania podatku wraz z dziećmi.

Polski Ład: Samotni rodzice po raz ostatni rozliczą się z dzieckiem za 2021 r. - PIT.pl

Wprowadzenie zmian przewiduje poselski – zgłoszony przez klub parlamentarny Koalicji Obywatelskiej – projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Projekt został 23 lutego br. skierowany do pierwszego czytania sejmowego. Jak wskazują autorzy projektu:  „Obowiązujące od 1 stycznia 2022 r. przepisy zniwelują stratę tylko dla samotnych rodziców zarabiających poniżej progu 4050 zł brutto miesięcznie. Tylko te osoby nie stracą w stosunku do osób rozliczających się ze współmałżonkiem” 

Wspólne rozliczenie z dzieckiem ostatni raz

Podatnicy aktualnie składający zeznania podatkowe za 2021 r. w sytuacji kiedy są samotnie wychowującymi rodzicami mają prawo wspólnego rozliczenia z dzieckiem. W przyszłym roku jeżeli przepisy nie ulegną zmianie część podatników straci. 

PIT. Ulga dla rodziców samotnie wychowujących dziecko - Bankier.pl

Kto może rozliczyć się z dzieckiem za 2021 r.?

Prawo do skorzystania z preferencji mają rodzice, którzy są osobami samotnymi. Rodzic rozliczający się z dzieckiem nie może pozostawać w związku małżeńskim lub być w separacji z małżonkiem, lub też małżonek musi być pozbawiony praw rodzicielskich, ewentualnie odbywać karę więzienia. Samotny rodzic, musi wychowywać dziecko lub dzieci, które są małoletnie, pełnoletnie uczące się do 26. roku życia lub pełnoletnie otrzymujące zasiłek pielęgnacyjny lub rentę rodzinną, niezależnie od jej wysokości. Dziecko nie może mieć dochodów z działalności gospodarczej opodatkowanych podatkiem liniowym lub ryczałtem, a dochody z pracy lub umów zleceń nie mogą przekroczyć kwoty 3089 zł w roku.

Ulga dla samotnych rodziców do zmiany - projekt

Wspólne rozliczenie albo ulga

Autorzy projektu dają możliwość wyboru podatnikom, tak by skorzystali z najlepszego dla siebie rozwiązania. Zgodnie z treścią procedowanych przepisów podatnik samotnie wychowujący dziecko miałby możliwość wyboru skorzystania z rozliczenia podatku wraz z dziećmi albo z ulgi w wysokości 1500 zł. Szacuje się, że wprowadzenie zmian może kosztować budżet państwa ok. 1,5 mld zł w skali roku. Jeżeli przepisy zostaną przyjęte, zanczną obowiązywać po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Polski ŁadUlga na dzieci