Polski ład: Przedsiębiorcy odliczą koszty poniesione na działalność sportową i kulturalną

Redakcja PIT.pl

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu informuje w przedstawionym komunikacie, że przedsiębiorcy zyskają możliwość dodatkowego odliczenia kosztów poniesionych na działalność sportową i kulturalną.

Nowa ulga znajduje się w  w ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, uchwalonej przez Sejm i przekazanej do Senatu. Tzw. ulga sponsoringowa ma stanowić zachętę dla przedsiębiorców do współpracy z instytucjami kultury czy klubami sportowymi, a tym ostatnim ułatwić pozyskiwanie dodatkowych środków na działalność.

Jak wskazuje MKDNiS dzięki nowej uldze przedsiębiorcy mają zyskać  możliwość dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym (PIT i CIT) 50% kosztów poniesionych na działalność sportową i kulturalną. Podatnik, oprócz zaliczenia poniesionych kosztów w 100% do kosztów uzyskania przychodu, uzyska prawo do dodatkowej preferencji w podatku dochodowym przez odliczenie od podstawy opodatkowania 50% poniesionych kosztów. Łącznie zatem w podatku dochodowym przedsiębiorca rozliczy 150% poniesionego kosztu.

Polski Ład - co dalej z podatkiem liniowym? - PIT.pl

Ulga dla współpracujących z klubem sportowym - przykład

Zgodnie z przedstawionymi przez resort przykładami, skorzystanie z ulgi będzie oznaczało, że przedsiębiorca współpracujący z klubem sportowym, który przeznaczy na działalność tego klubu 20 tys. zł, opłacając podatek liniowy według 19% stawki, w podatku PIT zyskuje 3 800 zł (19% x 20 tys. zł) z uwagi na zaliczenie tego wydatku do kosztów uzyskania przychodów oraz dodatkowo 1 900 zł (19% x 10 tys. zł) z uwagi na proponowaną możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania 50% poniesionego kosztu, tj. 10 tys. zł. Łącznie w podatku dochodowym przedsiębiorca zyskuje zatem 5 700 zł.

Ulgi na działalność sportową i kulturalną

Źródło: KPRM.gov.pl

Polski Ład. Nowe obowiązki przedsiębiorców względem ZUS w 2022 roku - PIT.pl

Polski Ład: Nowe ulgi podatkowe i modyfikacja już istniejących - PIT.pl

Ulga na działalność sportową

Zgodnie z założeniami nowych przepisów, ulga na działalność sportową będzie polegała na odliczeniu kosztów poniesionych na finansowanie klubu sportowego, w szczególności na zakup sprzętu sportowego, pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych, finansowanie stypendiów sportowych. Uldze podlegać będą również koszty poniesione na imprezę sportową niebędąca masową imprezą sportową wg ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

Polski Ład: Czy czas zmienić formę opodatkowania? - PIT.pl

Ulga na działalność kulturalną

Z kolei ulga na działalność kulturalną ma polegać na odliczaniu kosztów dotyczących tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury, w tym poniesione na rzecz instytucji kultury, a także na finansowanie działalności kulturalnej realizowanej przez uczelnie artystyczne i publiczne szkoły artystyczne.

Na podstawie Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Polski Ład