Polski Ład 2022: Jaka składka zdrowotna przy kilku tytułach do ubezpieczenia

Iwona Maczalska

Po wprowadzeniu przepisów Polskiego Ładu podatnicy będą musieli stosować nowe zasady naliczania składki zdrowotnej. Jak postępować, gdy pojawi się kilka tytułów do objęcia ubezpieczeniem? Mowa o emeryturze, umowie o pracę oraz działalności gospodarczej.

» Zmiany w składce zdrowotnej 2022 - ZUS odpowiada na najczęściej zadawane pytania

Od stycznia 2022 roku diametralnie zmienią się zasady ustalania składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. W jaki sposób ustalić wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne, w przypadku wystąpienia kilku tytułów do objęcia składką?

Zdrowotna 2022 przy kilku tytułach do ubezpieczeń

Źródło: shutterstock

» Nowa składka zdrowotna przedsiębiorców

Firma, emerytura i umowa o pracę. Jak ustalić wysokość składki zdrowotnej?

Wątpliwości podatników budzi kwestia sposobu ustalenia wysokości należnej składki zdrowotnej w przypadku podatników, u których występuje kilka tytułów do ubezpieczenia zdrowotnego jednocześnie. Mowa m.in. o sytuacji, kiedy przedsiębiorca nie tylko prowadzi firmę, lecz jednocześnie pobiera emeryturę bądź świadczy pracę na podstawie umowy o pracę.

Wątpliwości rozwiewa Ministerstwo Rozwoju i Technologii, które na stronie biznes.gov.pl wyjaśnia, że ,, Jeżeli ubezpieczony ma więcej niż jeden tytuł do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, czyli na przykład prowadzi firmę na emeryturze albo prowadzi firmę jednocześnie pracując na etacie, to będzie opłacać:

  • składkę zdrowotną z tytułu umowy o pracę lub emerytury - w wysokości 9% podstawy wymiaru składki oraz
  • składkę zdrowotną z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej - w wysokości i od podstawy wymiaru składki przewidzianej dla tej formy opodatkowania, którą stosuje w działalności gospodarczej”.

Zwolnienie z opłacania składki z działalności gospodarczej

Warto jednak podkreślić, że zarówno emeryt, jak i pracownik na umowie o pracę, który jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą, może skorzystać ze zwolnienia z opłacania składki zdrowotnej z tytułu prowadzenia tej działalności.

Jak twierdzi Ministerstwo Rozwoju ,,Emeryt może skorzystać ze zwolnienia z opłacania składki zdrowotnej z działalności gospodarczej, jeżeli:

  • jego emerytura nie przekracza miesięcznie kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2022 roku będzie to 3010 zł) oraz
  • przychody z działalności gospodarczej nie przekraczają miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury (od 1 marca 2021 roku jest to kwota 1250,88 zł) lub podatek opłacany jest w formie karty podatkowej”.

W przypadku pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę obowiązuje podobna zasada. ,,Pracownik może skorzystać ze zwolnienia z opłacania składki zdrowotnej z działalności gospodarczej, jeżeli:

  • jego wynagrodzenie nie przekracza minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2022 roku będzie to 3010 zł) oraz
  • jego przychody z działalności gospodarczej nie przekraczają miesięcznie 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku, oraz
  • opłaca od tych przychodów podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.” – dodaje Ministerstwo Rozwoju.

/ na podstawie biznes.gov.pl

Polski ŁadSkładka zdrowotnaZUSEmeryturyFormy zatrudnienia