Zmiany w składce zdrowotnej 2022 - ZUS odpowiada na najczęściej zadawane pytania

Iwona Maczalska

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotował listę najczęściej zadawanych pytań związanych ze zmianami Polskiego Ładu, jakie wejdą w życie już w styczniu 2022 roku. Pytania dotyczą w szczególności nowych zasad ustalania składki zdrowotnej 2022.

» Nowa składka zdrowotna przedsiębiorców

Wychodząc naprzeciw przedsiębiorcom Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotował listę najczęściej zadawanych pytań, dotyczących ustalania i stosowania nowej składki zdrowotnej w 2022 roku. Klienci ZUS pytają m.in. o to:

  1. Jak wyliczyć składkę zdrowotną 2022?,
  2. Czy nowe progi podatkowe powinny być liczone od przychodów od początku roku, czy miesięcznie?,
  3. Co ze składką zdrowotną osób współpracujących?,
  4. Skąd mam wziąć dochód z poprzedniego miesiąca, by ustalić składkę zdrowotną?,
  5. Jak rozumieć nowy rok składkowy?

Składka zdrowotna 2022 - ZUS odpowiada na najczęściej zadawane pytania

Źródło: shutterstock

Składka zdrowotna 2022 - kluczowe zmiany

W styczniu 2022 roku zmianie ulegną zasady ustalania składki zdrowotnej. W przeciwieństwie do lat ubiegłych jej wysokość uzależniona będzie od formy opodatkowania działalności gospodarczej. To jednak nie wszystko. Koszty przedsiębiorców na pokrycie składek ZUS wzrosną również za sprawą likwidacji dotychczasowej możliwości odliczania składki zdrowotnej od podatku. Ile składki zdrowotnej w 2022 roku zapłacą przedsiębiorcy? Więcej w artykule ,, Polski Ład: Jaką wysokość składki zdrowotnej zapłacą przedsiębiorcy w 2022 roku?”.

Ustalanie wysokości składki zdrowotnej. Najczęściej zadawane pytania

Poniżej przedstawiamy listę najczęściej zadawanych Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych pytań. Pełna lista dostępna jest na stronie ZUS.pl.

 

Jak wyliczyć składkę w 2022 r. dla osób rozpoczynających działalność, które nigdy wcześniej jej nie prowadziły?

Składkę zdrowotną płaci się w zależności od formy opodatkowania:

  • jeśli na zasadach ogólnych (wg skali albo podatek liniowy) – od dochodu z poprzedniego miesiąca;
  • jeśli stosuje się zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowany – od przychodu;
  • jeśli za pomocą karty podatkowej – od minimalnego wynagrodzenia;
  • przy innym źródle podatku niż działalność gospodarcza (np. twórcy, artyści) – od 100% przeciętnego wynagrodzenia z IV kwartału roku poprzedniego w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku.

Czy progi podatkowe są liczone od przychodów liczonych od początku roku, czy miesięcznie?

Składka przez przedsiębiorcę opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych jest płacona miesięcznie. Jej wysokość  jest uzależniona od tego, czy wysokość przychodów liczonych od początku roku przekroczy próg 60 tys. lub 300 tys. zł.

 

Czy składka na dotychczasowych zasadach będzie mogła być opłacana na dotychczasowych zasadach przez wspólników wszystkich spółek? Czy tylko spółki z o. o. i komandytowej?

Zależy jak opodatkowane są przychody/dochody wspólników. Jeśli np. prowadzący działalność jest opodatkowany zryczałtowanym podatkiem ewidencjonowanym, to składka jest uzależniona od wysokości przychodu z działalności.

Jeśli przychody wspólnika nie są przychodami z działalności gospodarczej (a dochodami z udziału w zyskach spółki), wtedy opłaca składkę ryczałtową od podstawy wymiaru wynoszącej 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z IV kwartału roku poprzedniego w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku. Dotychczasowe zasady obowiązują tylko w stosunku do stycznia 2022 r. i wyłącznie w przypadku prowadzącego działalność gospodarczą opodatkowanego na zasadach ogólnych.

 

Mam pytanie o składkę zdrowotną przedsiębiorcy, który ma kilka rodzajów działalności - z niektórych rozlicza się na zasadach ogólnych, a z jednej działalności - w formie podatku liniowego. Jak ustalić podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne?

Składka powinna być obliczona i odprowadzona odrębnie od każdej formy opodatkowania.

 

Skąd ma wziąć dochód z poprzedniego miesiąca osoba, która dopiero rozpoczyna własną działalność gospodarczą?

W takim przypadku opłaca składkę od minimalnego wynagrodzenia. W 2022 r. składka wyniesie 270,90 zł (9% x 3.010 zł).

 

W przypadku progów przychodów u ryczałtowców - badamy przychód w miesiącu czy przychód od początku roku dla ustalenia w którym progu znajduje się płatnik?

Sumujemy przychody od początku roku.

 

Czy w przypadku ryczałtu przychód liczymy od początku roku, a za miesiąc, w którym przedsiębiorca przekroczy próg - opłaca wyższą składkę za ten miesiąc i następne?

Tak.

 

Na jakich zasadach od 1 stycznia 2021 roku będą opłacane składki zdrowotne przez wspólnika spółki komandytowej?

Jeśli wspólnik rozlicza się z podatku dochodowego od innego źródła podatkowego, niż działalność gospodarczą (dochody z udziału w zyskach spółki), to opłaca składkę zdrowotną „zryczałtowaną” – od 100% przeciętnego wynagrodzenia z IV kwartału roku poprzedniego w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku.

 

W jaki sposób będzie wyliczana zaliczka odpowiadająca zaliczce na podatek do naliczania składki zdrowotnej ? Czy to będzie inna kalkulacja niż zaliczka płatna do US?

Tak. Zaliczki na podatek od 2022 r. będą ustalane z uwzględnieniem nowej, wyższej kwoty zmniejszającej podatek, która wynika z podniesienia kwoty wolnej od podatku. Do wyliczenia składki zdrowotnej wymaganym będzie obliczenie takiej hipotetycznej zaliczki z uwzględnieniem zasad jej obliczania obowiązujących do końca 2021 r., a więc z zastosowaniem dotychczasowej kwoty zmniejszającej zaliczkę.

 

Rok składkowy wg ubezpieczeń to okres od 02.2022 do 01.2023, wiec nie pokrywa się z rokiem podatkowym?

Pojęciowo są to dwa okresy. Jednakże z uwagi na przyjętą zasadę, że podstawę wymiaru składki dla przedsiębiorcy stosującego formę opodatkowania na zasadach ogólnych, stanowi dochód z poprzedniego miesiąca, roczna podstawa wymiaru składki za dany rok składkowy będzie pokrywała się z dochodami za dany rok podatkowy.

 

Cała lista pytań i odpowiedzi ZUS dostępna jest tutaj.

 

Odpowiedzi na pytania udzielał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Polski ŁadSkładka zdrowotnaZUS