Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Podatek od środków transportu. Druga rata do 15 września 2020

Ewelina Czechowicz

15 września mija termin zapłaty drugiej raty podatku od środków transportu. Kto jest zobowiązany zapłacić daninę? Ile ona wynosi i od czego zależy?

» Podatki i opłaty lokalne 2021. Wszystko w górę

Podatek od środków transportu

Podatek od środków transportu wprowadziła Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z ustawą wysokości rocznych stawek podatku od środków transportu na terytorium każdej gminy uchwalane są przez jej władze. Istnieje tu pewne ograniczenie - stawki nie mogą być większe od najwyższych stawek rocznych, ustalonych we wspomnianej ustawie. Podatek od środków transportu powinien być płacony przez podatnika od pierwszego dnia miesiąca, który następuje po miesiącu rejestracji auta. Podatnik musi go uiszczać do ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpi wyrejestrowanie pojazdu.

Podatek od środków transportowych 2020

Źródło: shutterstock.com

» Stawki podatków i opłat lokalnych 2019 - 2020

Jeśli podatnik kupi już zarejestrowany pojazd, obowiązek podatkowy dotyczy go od pierwszego dnia miesiąca, w którym dokonał zakupu.

Kiedy należy opłacić podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportu należy odprowadzać, posiadając:

  • samochód ciężarowy o masie 3,5 lub wyższej,
  • ciągnik siodłowy lub balastowy,
  • przyczepę
  • naczepę,
  • autobus.

Podatek od środków transportu - jakie stawki?

Stawki podatku od środków transportu,  ustala organ gminy, na terenie której znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika. Podatek od środków transportu nie dotyczy przyczep i naczep wyłącznie związanych z działalnością rolniczą wykonywaną przez podatnika podatku rolnego.
Jeśli podatnik ma więcej niż jeden pojazd objęty podatkiem od środków transportu, musi wyliczyć i odprowadzić daninę za każdy z nich.

Podatek od środków transportu - deklaracja

Deklaracje składa się na formularzach DT-1 i DT-1/A wraz z załącznikami z informacją o posiadanych pojazdach. Termin złożenia deklaracji to 15 lutego każdego roku podatkowego. W przypadku gdy obowiązek podatkowy powstanie po tej dacie, deklarację należy złożyć do 14 dni od jego powstania. Termin korekty to 14 dni od daty, w którym powstały zmiany.

Podatek od środków transportu kiedy należy go opłacić

Co do zasady podatek ten płaci się zwykle w dwóch ratach, do 15 lutego oraz do 15 września każdego roku. Wyjątek stanowi obowiązek podatkowy powstały pomiędzy 1 lutego a 15 września - wówczas terminy płatności rat to:

  • 14 dzień od powstania obowiązku podatkowego - I rata,
  • 15 września - II rata.
    Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy.

Inne podatki