PIT z ZUS a rozliczenie z fiskusem za 2022 r. Kiedy warto złożyć PIT do urzędu skarbowego?

Ewelina Czechowicz

Emeryci i renciści niebawem otrzymają roczne rozliczenia podatkowe z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego(KRUS). Kiedy otrzymując PIT-40A lub PIT-11 trzeba rozliczyć się z fiskusem. Jak przekazać 1,5 % podatku organizacji pożytku publicznego

Nie czekaj na Twój e-pit. Rozlicz PIT-28 za ryczałt i wynajem już w styczniu - PIT.pl

2022 r. był pełen zmian podatkowych. Polski ład to m.in. podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 000 zł, podwyższenie pierwszego progu podatkowego do 120 000 zł oraz wprowadzenie nowych ulg podatkowych. Zmiana przepisów, bałagan legislacyjny sprawia że nie wszyscy wiedzą kiedy należy rozliczyć się z fiskusem. Kiedy złożyć PIT za 2022 r. pobierając rentę lub emeryturę? Jak przekazać wsparcie w ramach 1,5 % darowizny czy skorzystać z ulg podatkowych?

PIT 2022. Ulga dla klasy średniej - kto straci, a kto zyska - Bankier.pl

Zeznanie roczne za 2022 r. emeryta i rencisty, kiedy warto rozliczyć się z fiskusem?

Źródło: shutterstock

Deklaracje rozliczeniowe z ZUS i KRUS za 2022 r.- kiedy warto je zweryfikować?

Wszystko zależy od sytuacji podatnika. KRUS lub ZUS prześle w zależności od otrzymywanego świadczenia:

 • PIT-40A/PIT-11A – który otrzymają przede wszystkim emeryci i renciści lub osoby, które otrzymują zasiłki z ubezpieczenia społecznego np. chorobowego czy macierzyńskiego;
 • PIT-11 – który  otrzymają osoby pobierające świadczenia po osobie zmarłej.

W zależności od potrzeby podatnik będzie mógł rozliczyć PIT, skorzystać z aplikacji rządowej lub nie robić nic. Jednak warto sprawdzić i przeliczyć czy rozliczenie z fiskusem po zmianach nie będzie korzystne. Warto to zrobić przy pomocy programu e-pity, który można pobrać za darmo i przeanalizować swoją sytuację podatkową. Program pozwala na wygenerowanie deklaracji uwzględniającej wszystkie zmiany podatkowe oraz w łatwy sposób pozwala na wyliczenie ulg podatkowych. Za pomocą programu można też przekazać darowiznę OPP.

PIT-40A kiedy trzeba rozliczyć się z fiskusem?

Po otrzymaniu PIT-40A należy złożyć PIT-37 w sytuacji kiedy podatnik chce:

 •  rozliczyć się wspólnie z małżonkiem;
 • rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dziecko;
 • skorzystać z ulg i odliczeń (np. ulgi prorodzinnej, rehabilitacyjnej, odliczenia darowizny, ulgi termomodernizacyjnej, na IKZE),

W takiej sytuacji podatnik traktuje otrzymany PIT-40A jak informację, która służy do sporządzenia na jej podstawie rozliczenia rocznego PIT-37. W tym zeznaniu należy wykazać ulgi lub odliczenia podatkowe, a także nr KRS Organizacji Pożytku Publicznego (OPP), której chcą Państwo przekazać 1,5% swojego podatku. Oznacza to, że podatnik, który otrzyma od organów rentowych deklarację PIT-40A, może rozliczyć się z urzędem skarbowym samodzielnie. Korzystanie z przywilejów czy ulg przy rozliczeniu podatkowym jest prawem, a nie obowiązkiem podatnika, dlatego też powinni Państwo sami zdecydować, czy z nich skorzystać.

Jak prawidłowo rozliczyć PIT. Poradniki MF dla emerytów i rencistów oraz osób do 26. roku życia - PIT.pl

PIT 40A a przekazanie 1.5 % podatku dla OPP

W sytuacji kiedy podatnik chce jedynie przekazać darowiznę OPPP ma możliwość złożenia do 30 kwietnia 2022 r. druku PIT-OP. W części C formularza trzeba wskazać numer KRS Organizacji Pożytku Publicznego (OPP), na rzecz której urząd skarbowy przekaże 1,5% podatku należnego.

PIT-11A – kiedy potrzebne jest samodzielne rozliczenie?

Podatnik, który otrzyma PIT-11 A może nie robić nic – wtedy urząd skarbowy sam zaakceptuje przygotowane indywidualne zeznanie PIT-37 (zeznanie takie dostępne będzie od 15 lutego 2023 r. w usłudze Twój e-PIT, usługa ta znajduje się w serwisie e-Urząd Skarbowy).

Podatnik ma możliwość zmodyfikowania przygotowanego przez fiskusa rozliczenia. Może dokonać w nim zmian. Może też użyć PIT-11 A i rozliczyć się samodzielnie wypełniając druk PIT37 np. w komercyjnym programie. Podatnik ma może rozliczyć się samodzielnie, z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Przygotowując zeznanie roczne osoba rozliczająca się ma możliwość skorzystania z ulg podatkowych oraz może przekazać 1,5 proc. OPP.

Czy można już rozliczyć PIT 2023? - PIT.pl

Zeznanie podatkowe za 2022 r. pracującego emeryta lub rencisty

W sytuacji kiedy osoba pracująca pobiera świadczenia emerytalne lub rentowe i jednocześnie uzyskują dochody z:

 • umowy o pracę;
 • umowy zlecenia;
 • umowy o dzieło;
 • praw autorskich;
 •  innych źródeł,

Jest zobowiązana do dokonania rozliczenia podatkowego na druku PIT-37.

W przypadku otrzymania PIT-11 A lub PIT-40A pracujący emeryt lub rencista ma możliwość weryfikacji zeznania podatkowego, które przygotował fiskus w usłudze Twój e-PIT. Podatnik może też samodzielnie się rozliczyć. Musi wówczas przygotować swoje zeznanie wskazując w nim dane z otrzymanych dokumentów deklaracji PIT-40A lub PIT-11A oraz otrzymanego od pracodawcy, zleceniodawcy PIT-11 (Informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy).

Niskie podatki od 1 lipca. Jakie zmiany dla emerytów i rencistów - PIT.pl

PIT z ulgą dla seniora - czy składać PIT-0?

Podatnicy, którzy są uprawnieni do skorzystania z ulgi dla seniora, kobiety które ukończyły 60 lat lub mężczyźni w wieku  powyżej 65 lat i nie pobierali przysługującego świadczenia emerytalnego lub rentowego wymienionego w ustawie o PIT oraz osiągali przychody (od których odprowadzane były składki na ubezpieczenia społeczne):

 • ze stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy;
 • z umów zlecenia;
 •  z pozarolniczej działalności gospodarczej;
 •  z zasiłku macierzyńskiego, mogą skorzystać ze zwolnienia.

Zwolnienie z obowiązku składania deklaracji PIT przysługuje kiedy dochody za 2022 r.   nie przekroczyły kwoty 85 528 zł. Dodatkowo podatnicy opodatkowani wg zasad ogólnych  skorzystają z podwyższonej kwoty wolnej od podatku – 30 000 zł. Oznacza to, że zapłacą podatek dopiero po przekroczeniu kwoty 115 528 zł. Jednak mimo zerowej deklaracji w niektórych przypadkach warto złożyć PIT. Często zerowy PIT potrzebny jest do zaświadczenia o dochodach. Zerowy PIT można w łatwy sposób wysłać za pośrednictwem rekomendowanego przez naszą redakcje programu e-pity.pl.

EmeryturyPodatki 2022Odliczenia w PITRozliczenie roczne