Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

PIT 2020 za osobę zmarłą. Czy możliwe jest wspólne rozliczenie małżonków i odliczenie ulg?

Iwona Maczalska 10.02.2021 09:02 (aktualizacja: )

Śmierć podatnika w 2020 roku powoduje powstanie wielu wątpliwości wśród najbliższych członków jego rodziny. Często pojawia się pytanie, czy rodzina osoby zmarłej powinna rozliczyć PIT w 2021 roku za zmarłego. To jednak nie wszystko. Wątpliwości budzi również kwestia możliwości wspólnego rozliczenia ze zmarłym oraz odliczenia przysługujących zmarłemu w 2020 roku ulg podatkowych. 

Żyjący małżonek zostaje postawiony przed dylematem związanym z koniecznością rozliczania zeznania PIT 2020 za osobę zmarłą. Pojawia się pytanie, kto powinien rozliczyć PIT za zmarłego, czy możliwe jest wspólne rozliczenie z nieżyjącym małżonkiem oraz czy śmierć podatnika oznacza utratę prawa do wszystkich przysługujących mu ulg i odliczeń? Wyjaśniamy.

PIT 2020 za zmarłego w 2021 roku podatnika

Źródło: shutterstock

Śmierć podatnika w 2020 roku. Kto rozlicza PIT?

Wbrew powszechnemu przekonaniu obowiązujące przepisy ustawy o PIT w żaden sposób nie nakładają obowiązku rozliczenia zeznania podatkowego PIT na rodzinę zmarłego. PIT za zmarłego podatnika zobowiązani są sporządzadzić urzędnicy urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania zmarłego. Spadkobiercy natomiast powinni otrzymać od fiskusa wezwanie do skontrolowania przygotowanego zeznania PIT. Rodzina ma wówczas możliwość poinformowania urzędu skarbowego o przysługujących zmarłemu ulgach oraz odliczeniach podatkowych.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity 2022.

Nie musisz znać się na PIT-ach. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku.

Wspólne rozliczenie z osobą zmarłą nadal możliwe

Śmierć jednego z małżonków w trakcie 2020 roku nie pozbawia żyjącego małżonka prawa do wspólnego rozliczenia w PIT 2021. W przypadku śmierci jednego z nich, osobą upoważnioną do złożenia wniosku o wspólne rozliczenie jest żyjący współmałżonek, a więc podatnik, który pozostawał w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a którego małżonek zmarł po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania podatkowego (art. 6a ust. 1 updof). Oznacza to, że żyjący współmałżonek składa deklarację PIT, w której zaznacza chęć wspólnego rozliczenia z małżonkiem.

Śmierć podatnika a prawo do ulg i odliczeń

Śmierć podatnika nie oznacza, że zostaje on automatycznie poznawiony prawa do zastosowania ulg i odliczeń. Odliczenia w zeznaniu PIT nadal dokonać może żyjący małżonek.  Jeżeli zmarły podatnik w trakcie 2020 roku poniósł wydatki, które uprawniały go do skorzystania z ulg i odliczeń, żyjący małżonek (spadkobierca) ma prawo do powiadomienia organu podatkowego w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji o dochodzie zmarłego oraz o wysokości poniesionych wydatków. Mowa m.in. o wydatkach poniesionych na leczenie i rehabilitację (tzw. ulga rehabilitacyjna).

 

Rozliczenie rocznePIT-37