PIT-11 wyślesz tylko elektronicznie

Redakcja PIT.pl

Pracodawcy są zobowiązani złożyć do urzędu skarbowego deklarację PIT-11 w formie elektronicznej. Rozliczenia podatkowe dokonywane tradycyjną drogą pocztową odchodzą już w niepamięć.

PIT-11 to dokument, który stanowi podstawową informację o przychodach, dochodach, kosztach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych; informacja wystawiana oraz dostarczana przez płatnika, który w trakcie roku rozlicza, pobiera i wpłaca zaliczki na podatek dochodowy. PIT-11 stanowi więc podstawowe źródło wiedzy niezbędnej do sporządzenia zeznań rocznych.

Deklarację PIT-11 płatnicy, czyli pracodawcy i zleceniodawcy, przekazują:

  • swoim pracownikom  i zleceniobiorcom, którym wypłacają wynagrodzenie,
  • do odpowiedniego organu podatkowego.

Obowiązki płatnika związane z tworzeniem PIT-11 można podzielić na trzy etapy:

  • Etap 1. Przygotowanie formularza PIT-11 przez płatnika (samodzielnie, na formularzu interaktywnym udostępnionym przez Ministerstwo Finansów lub w specjalnej aplikacji do przygotowania PIT),
  • Etap 2. Przekazanie do urzędu skarbowego informacji PIT-11 w formie elektronicznej w terminie do 31 stycznia 2023 roku,
  • Etap 3. Przekazanie do podatnika informacji PIT-11 w dowolnej formie w terminie do 28 lutego 2023 roku.

Warto wspomnieć, że niezłożenie przez płatnika deklaracji podatkowej w terminie jest wykroczeniem, za które grozi kara grzywny.

Emeryt i rencista dostaje z ZUS PIT-11A/40A

Dla każdego emeryta i rencisty kluczowym drukiem jest natomiast PIT-40A. Organ rentowy z końcem lutego 2023 roku prześle bowiem ten druk do większości świadczeniobiorców pobierających z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych emeryturę bądź rentę.

Na rozliczenie zeznania rocznego PIT-37 lub PIT-36 podatnicy mają czas od 15 lutego do 2 maja 2023 roku. Co ważne, to urząd skarbowy przygotuje nam wypełnione zeznanie (usługa Twój e-PIT), wystarczy je jedynie zaakceptować.

PIT online przyspiesza zwrot podatku

Zachęcamy zatem do złożenia zeznania podatkowego w formie elektronicznej. Nie tylko zmniejszy to ryzyko popełnienia błędu, ale także skróci okres oczekiwania na zwrot podatku – z 90 do 45 dni (dla podatników przesyłających rozliczenie drogą elektroniczną).

Maciej Koniuszewski

Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie

PIT-11Płatnik PITRozliczenie rocznePIT-37Emerytury