Paragon z NIP w transakcjach na małą kwotę. Objaśnienia MF

Ewelina Czechowicz

Przedsiębiorcy borykają się z problemami związanymi ze stosowaniem nowych przepisów dotyczących paragonów z NIP w transakcjach do 450 zł. Z pomocą pośpieszyło Ministerstwo Finansów przygotowując obszerne objaśnienia.

Paragon z NIP w transakcjach na małą kwotę. Objaśnienia MF
Źródło: shutterstock.com

Na skutek interwencji Rzecznika MŚP Minister Finansów wyjaśniło wątpliwości przedsiębiorców związane z obowiązkiem podania numeru NIP przed płatnością, w transakcjach do 450 zł, w celu uzyskania faktury.

Rzecznik MŚP w związku z wnioskami przedsiębiorców skierował w tej sprawie wystąpienie do Ministra Finansów.

W odpowiedzi, Minister Finansów w piśmie z dnia 22 sierpnia 2020 r. wyjaśnił – po pierwsze, że w sytuacji, gdy kwota faktury nie przekracza 450 zł brutto (100 euro), to paragon z numerem NIP należy uznać za fakturę uproszczoną i nie wystawia się do niego dodatkowo „zwykłej” faktury. Jako kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę, wymagany na potrzeby ewidencji, należy podać numer kolejny paragonu.

Nota korygująca do faktury wystawionej do paragony

Dodatkowo Ministerstwo Finansów potwierdziło możliwość wystawienia noty korygującej do faktury wystawionej do paragonu lub paragonu fiskalnego będącego fakturą uproszczoną – w wypadku popełnienia błędu w numerze NIP nabywcy.

Co zostanie uznane jako błąd w numerze NIP?

Minister doprecyzował również, że jako błąd w numerze NIP należy rozumieć oczywistą pomyłkę, na przykład brak jednej cyfry, przestawienie cyfr, bądź pomyłkę w jednej cyfrze. W wypadku popełnienia takiej pomyłki należy wystawić fakturę z takim samym błędnym numerem NIP, jaki znalazł się na paragonie i następnie do tej faktury powinna zostać wystawiona nota korygującą z prawidłowym numerem NIP. Minister zastrzegł jednak, że nie można wystawić noty korygującej w przypadku, gdy na paragonie fiskalnym nie umieszczono w ogóle numeru NIP lub podano kompletnie błędny numer NIP, np. 9999999999 lub NIP innego podatnika.

Kasy fiskalneFaktura