Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Pakiet ulg dla firm w ramach Nowego Ładu w konsultacjach. Co zyskają przedsiębiorcy?

Ewelina Czechowicz

Nowy Polski Ład zakłada wiele zmian w podatkach. Na rozwiązaniach wprowadzonych przez rządzących mają skorzystać firmy. Co proponują przedsiębiorcą i inwestorom rządzący?

Pakiet ulg dla przedsiębiorców

Zgodnie z zapisami projektu, który aktualnie znajduje się w prekonsultacjach, prowadzący działalność gospodarczą mają mieć do wyboru pakiet ulg. Mają to być jak wskazują założenia projektu:

 • ulga na IPO, czyli na pierwszą publiczną ofertę sprzedaży akcji, wraz z ulgą na inwestycje w giełdowych debiutantów wspierającą długoterminowe lokowanie kapitału na rynku publicznym;
 • ulgi dla inwestujących za pośrednictwem funduszy Venture Capital, które lokują kapitał w  innowacyjne przedsiębiorstwa;
 • ulga konsolidacyjna, czyli ulga na fuzję;
 • ulga na ekspansję, czyli podatkowa zachęta do zdobywania nowych rynków zbytu;

Dodatkowo ulec zmianie mają zasady korzystania z estońskiego CIT oraz przedsiębiorcy będą mieć możliwość tworzenia grup VAT.

Pakiet ulg dla przedsiębiorców i inwestorów w prekonsultacjach

Źródło: shutterstock

Ulga IPO

W Polsce, w porównaniu do innych rynków, liczba pierwszych ofert wejścia na giełdę, jest wciąż niewielka. Dlatego w ramach przyjętej strategii ma zostać wprowadzona zachęta dla podmiotów  wchodzących na giełdę i inwestujących w giełdowych debiutantów. W ramach tego mają powstać:

Ulga dla emitenta, która umożliwi:

 • uwzględnienie w rachunku podatkowym 150% wydatków bezpośrednio związanych z wejściem na giełdę (na przygotowanie prospektu emisyjnego, opłaty notarialne, sądowe, skarbowe i giełdowe oraz na opracowanie i publikację ogłoszeń wymaganych prawem);
 • odliczenie dodatkowych 50% wydatków na usługi doradcze, prawne i finansowe, bezpośrednio związane z emisją (max. 50 tys. zł bez VAT).

Ulga dla inwestora indywidualnego:

Ulga ta ma polegać na zniesieniu obowiązku zapłaty podatku od zysku ze sprzedaży akcji kupionych w ramach IPO, pod warunkiem zachowania ich przez okres 3 lat.

Ulga Venture Capital

To rozwiązanie, w ramach którego inwestor już na wejściu odliczy część kwoty inwestycji od swojego dochodu. Rozwiązanie to zaczerpnięte zostało z Francji i Wielkiej Brytanii. Ulga ma objąć na starcie inwestorów, jej zadaniem będzie wyeliminowanie podwójnego opodatkowania. W ramach tej ulgi część ryzyka związanego z inwestycjami w nowatorskie przedsiębiorstwa weźmie na siebie państwo.

Ulgi wspierające rozwój

W ramach tych ulg przedsiębiorcy mają mieć możliwość skorzystania z ulgi konsolidacyjnej oraz ulgi na ekspansję.

Ulga konsolidacyjna

Ulga konsolidacyjna:

 • będzie adresowana do podatników, którzy chcą np. ratować firmę w kiepskiej kondycji finansowej poprzez jej przejęcie;
 •  będzie działała podobnie jak ulga B+R;
 • wydatki związane z przejęciem innej spółki, które są kosztem uzyskania przychodu, będą też odliczane od dochodu;
 • dotyczy wydatków poniesionych bezpośrednio na nabycie udziałów w spółce kapitałowej (na obsługę prawną, wycenę, sporządzenie planów połączenia, audyt, podatki, itp.);

Podatnik oprócz zaliczenia wydatków związanych z przejęciem innej spółki do kosztów uzyskania przychodów, będzie mógł również w ramach ulgi kolejny raz odliczyć ich równowartość od podstawy opodatkowania. Oznacza to, że na każdą złotówkę wydana na konsolidację, dochód do opodatkowania zmniejszy się o 2 zł.

Ulga na ekspansję

To ulga adresowana do firm, które zdecydują się na rozwój swojej działalności i znalezienie nowych rynków zbytu. Dotyczy wydatków poniesionych w celu zwiększenia sprzedaży produktów (uczestnictwo w targach, działania promocyjne, przygotowanie koniecznej dokumentacji). Dzięki proponowanej uldze wydatki na ekspansję biznesu będą mogły zostać odliczone 2 razy – raz jako koszty uzyskania przychodów, drugi raz w ramach ulgi  i to aż do kwoty 1 mln zł.

Nowy estoński CIT

W ramach estońskiego CIT mają zostać zmodyfikowane warunki jego stosowania, tak by było ono łatwiejsze. Mają zniknąć trzy z pięciu warunków by z niego móc korzystać, jak wskazuje resort finansów:

 1. usunięty będzie limit przychodowy który wyłączał z systemu estońskiego większe podmioty.
 2. uprawnione do skorzystania z systemu będą nie tylko spółki z o.o. i SA, ale również, na określonych zasadach, trzy kolejne rodzaje form prawnych: spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne i spółdzielnie.
 3. zlikwidowany zostanie minimalny wolumen inwestycji, który w okresie spowolnienia gospodarczego był dla firm ważnym czynnikiem ryzyka.

 

Żeby skorzystać z Estońskiego CIT, trzeba będzie spełnić dwa warunki, będą to:

 1. prosta struktura właścicielska, czyli ograniczenie kręgu udziałowców do osób fizycznych i brak wielopoziomowej struktury;
 2. prowadzenie w Polsce realnego biznesu, czyli osiąganie większości przychodów z działalności operacyjnej i zatrudnianie minimalnej liczby pracowników.

Te dwa warunki działać będą na dotychczasowych zasadach.

Tworzenie Grup VAT

Nowy Polski Ład to szerokie zmiany w podatkach, wśród których pojawia się możliwość tworzenia Grup VAT. Nowe przepisy mają w ramach Grupy VAT dać  możliwość zarządzania podatkiem naliczonym i zwrotami tego podatku, co korzystnie wpływa na cash flow w ramach całej struktury. Grupa VAT to uproszczenie rozliczeń pomiędzy powiązanymi podmiotami i znaczna korzyść finansowa dla przedsiębiorstw. Jej założenie to jeden zbiorczy JPK_VAT zamiast oddzielnych JPK_VAT składanych przez poszczególne spółki, brak faktur wewnątrz grupy i ekonomiczna neutralność obrotów.  W fazie pilotażowej założenia Grupy VAT oparte będą na rozwiązaniach znanych przedsiębiorcom z PGK (Podatkowej Grupy Kapitałowej) funkcjonującej na gruncie CIT.

Prekonsultacje

Do 30 czerwca trwają prekonsultacje i są otwarte dla wszystkich. Jak informuje resort finansów, w ramach każdego z rozwiazań można przesyłać opinie i uwagi do projektu. Ministerstwo Finansów rozpoczyna prekonsultacje poszczególnych rozwiązań. Prekonsultacje potrwają do 30 czerwca br. W przypadku osób fizycznych koniecznym warunkiem uwzględnienia ich opinii w toku konsultacji podatkowych, jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Z projektem ustawy można zapoznać się tu:

Pakiet rozwiązań dla msp i strategicznych inwestorów w prekonsultacjach

Polski ŁadOdliczenia w PITOdliczenie VAT