Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Oświadczenie ubezpieczonego wystarczy do wypłaty zasiłku opiekuńczego

Ewelina Czechowicz

Rada Ministrów zmieniła podstawę wypłaty zasiłku opiekuńczego w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny, którzy zostali podani  obowiązkowej kwarantannie lub izolacji.

Oświadczenie ubezpieczonego wystarczy do wypłaty zasiłku opiekuńczego
Źródło: shutterstock.com

Nowa regulacja wynika z rozporządzenia, które opublikowano w poniedziałek wieczorem w Dzienniku Ustaw (Dz.U. z  2020 r. poz. 1931).

Zgodnie z opublikowanym w poniedziałek rozporządzeniem "podstawą do wypłaty zasiłku opiekuńczego (...) jest złożone przez ubezpieczonego oświadczenie o konieczności opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny, (...) poddanych obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych".

Zasiłek opiekuńczy na oświadczenie

Nowe przepisy dotyczą zasiłku opiekuńczego, który przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od:

  1. wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat;
  2. innym chorym członkiem rodziny;
  3. chorym dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji do ukończenia 18 lat.

Elementy oświadczenia

Zgodnie z treścią nowych przepisów oświadczenie powinno zawierać odpowiednie dane oraz podpis ubezpieczonego. Na podstawie rozporządzenia  pracodawca albo podmiot obowiązany będzie mógł wystąpić do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu

Przepisy dotyczą zasiłku obowiązują od 24 października 2020 r.

Rozporządzenie wchodzi w życie od 3 listopada 2020 r., z wyjątkiem przepisu ws. wypłaty zasiłku opiekuńczego, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 24 października 2020 r.

ZUSChoroba, wypadekMacierzyństwoKoronawirus w Polsce