Okresy rozliczeniowe czasu pracy w 2021 roku

Iwona Maczalska

W 2021 roku podobnie jak w latach ubiegłych zmianie ulegną dni pracy w poszczególnych okresach rozliczeniowych. Sprawdź, jak będzie wyglądał wymiar czasu pracy w 2021 roku dla 1-, 2-, 3-, 4-, 6- i 12 miesięcznego okresu rozliczeniowego.

» Wymiar czasu pracy w 2021 roku

Pracownicy zatrudnieni w pięciodniowym wymiarze czasu pracy, dla których dniem wolnym jest sobota przepracują w 2021 roku 252 dni, co da łącznie 2016 godzin pracy. Ze względu na to, że w przyszłym roku pracownicy przepracują mniej godzin, niżeli w roku bieżącym, okresy rozliczeniowe w poszczególnych miesiącach będą się nieznacznie różniły od okresów rozliczeniowych w 2020 roku.

Okresy rozliczeniowe czasu pracy w 2021 roku

Źrodło: shutterstock

 

Maksymalna długość okresów rozliczeniowych czasu pracy

Przypomnijmy, że maksymalna długość okresów rozliczeniowych czasu pracy wynosi obecnie:

  1. Do 4 tygodni – przy pracach, które ze względu na technologię produkcji nie mogą być wstrzymane – praca w ruchu ciągłym (art. 137 §1 KP),
  2. Do 1 miesiąca – stosowane m.in. w przypadku równoważnego czasu pracy (art. 135§1 KP), skróconego czasu pracy wprowadzonego na wniosek pracownika (art. 143 KP), pracy wykonywanej wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta – wprowadzone na wniosek pracownika (art. 144 KP),
  3. Do 3 miesięcy – stosowane m.in. w przypadku wprowadzenia równoważnego czasu pracy, uzasadnionego szczególnymi przypadkami (art. 135§2 KP),
  4. Do 4 miesięcy – stosowane m.in. w podstawnym systemie czasu pracy (art. 129§1 KP), w systemie równoważnego czasu pracy, przy pracach uzależnionych od pory roku lub warunków atmosferycznych (art. 135§3 KP).

W każdym powyższym systemie czasu pracy, jeżeli jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi lub technicznymi lub dotyczącymi organizacji pracy, okres rozliczeniowy może być przedłużony, nie więcej jednak niż do 12 miesięcy, przy zachowaniu ogólnych zasad dotyczących ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników (art. 129§2 KP).

Jak obliczyć wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym

Aby obliczyć wymiar czasu pracy należy:

  1. Pomnożyć liczbę 40 godzin przez liczbę pełnych tygodni przypadających w danym okresie rozliczeniowym,
  2. Dodać do otrzymanej liczby iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego - przypadających od poniedziałku do piątku (liczba dni, które nie zmieściły się w pełnych tygodniach),
  3. Odjąć od otrzymanej liczby iloczyn 8 godzin i liczby dni świątecznych występujących w okresie rozliczeniowym w dniach innych niż niedziela.

Przykład:

Obliczanie wymiaru czasu pracy w 2021 roku dla 1-miesięcznego okresu rozliczeniowego:

Styczeń: (4 tygodnie x 40h) + (1x 8h) - (2 x 8h) = 160 + 8 - 16 = 152 godziny

Luty: (4 tygodnie x 40h) + (0 x 8h) - (0 x 8h) = 160 + 0 - 0 = 160 godzin

Marzec: (4 tygodnie x 40h) + (3 x 8h) - (0 x 8h) = 160 + 24 - 0 = 184 godzin

Kwiecień: (4 tygodnie x 40h) + (2 x 8h) - (1 x 8h) = 160 + 16 - 8 = 168 godzin

Maj: (4 tygodnie x 40h) + (1 x 8h) - (2 x 8h) = 160 + 8 – 18 = 152 godziny

Czerwiec: (3 tygodnie x 40h) + (7 x 8h) - (1 x 8h) = 120 + 56 - 8 = 168 godzin

Lipiec: (4 tygodnie x 40h) + (2 x 8h) - (0 x 8h) = 160 + 16 - 0 = 176 godzin

Sierpień: (4 tygodnie x 40h) + (2 x 8h) - (0 x 8h) = 160 + 16 – 0 = 176 godzin

Wrzesień: (3 tygodnie x 40h) + (7 x 8h) - (0 x 8h) = 120+ 56 - 0 = 176 godzin

Październik: (4 tygodnie x 40h) + (1 x 8h) - (0 x 8h) = 160 + 8 = 168 godzin

Listopad: (4 tygodnie x 40h) + (2 x 8h) - (2 x 8h) = 160 + 16 - 16 = 160 godziny

Grudzień: (4 tygodnie x 40h) + (3 x 8h) - (1 x 8h) = 160 + 24 – 8 = 176 godzin

 

Okresy rozliczeniowe w 2021 roku

1-miesięczny okres rozliczeniowy

MIESIĄCWymiar czasu pracy*

Styczeń

152 godziny

Luty

160 godzin

Marzec

184 godziny

Kwiecień

168 godzin

Maj

152 godziny

Czerwiec

168 godzin

Lipiec

176 godzin

Sierpień

176 godzin

Wrzesień

176 godzin

Październik

168 godzin

Listopad

160 godzin

Grudzień

176 godzin

Łącznie

2016 godzin

2-miesięczny okres rozliczeniowy

MiesiąceWymiar czasu pracy*

od 1 stycznia do 28 lutego

312

od 1 marca do 30 kwietnia

352

od 1 maja do 30 czerwca

328

od 1 lipca do 31 sierpnia

344

od 1 września do 31 października

352

od 1 listopada do 31 grudnia

328

Łącznie

2016

3-miesięczy okres rozliczeniowy

MiesiąceWymiar czasu pracy*

od 1 stycznia do 31 marca

496

od 1 kwietnia do 30 czerwca

488

od 1 lipca do 30 września

528

od 1 października do 31 grudnia

504

Łącznie

2016

4-miesięczny okres rozliczeniowy 

MiesiąceWymiar czasu pracy*

od 1 stycznia do 30 kwietnia

664

od 1 maja do 31 sierpnia

672

od 1 września do 31 grudnia

680

Łącznie

2016

6-miesięczny okres rozliczeniowy

MiesiąceWymiar czasu pracy*

od 01 stycznia do 30 czerwca

984

od 1 lipca do 31 grudnia

1032

Łącznie

2016

12-miesięczny okres rozliczeniowy

MiesiąceWymiar czasu pracy*

od 1 stycznia do 31 grudnia

2016

Kodeks pracyWymiar czasu pracy