Od 2022 r. wzrośnie akcyza na wyroby tytoniowe i alkoholowe

Redakcja PIT.pl

Od przyszłego roku wzrośnie akcyza na wyroby tytoniowe i alkoholowe - informuje resort finansów. Aktualnie do 15 października 2021 r.  trwają konsultacje projektu ustawy przygotowanej przez resort. Stawki akcyzy mają rosnąć po 5% rok do roku do 2027 r. w przypadku alkoholu i po 10 % w latach 2023-2027 w przypadku papierosów, tytoniu i wyrobów nowatorskich.

Przedstawiony przez resprt finansów projekt zakłada:

 • Zwiększenie minimum akcyzowego dla papierosów.
 • Wprowadzenie minimum akcyzowego dla tytoniu do palenia.
 • Podwyższenie stawki kwotowej na wyroby nowatorskie
 • Podwyższenie stawki akcyzy na alkohol etylowy i napoje alkoholowe.

Główna zmiana przepisów to podniesienie akcyzy na używki (alkohole i papierosy) o 10% i zaproponowanie Mapy Akcyzowej, czyli postulowanego przez rynek harmonogramu zmian stawek podatku na kolejne lata – po 5% r/r w latach 2023-2027 (w przypadku alkoholu) oraz po 10% w latach 2023-2027 (w przypadku papierosów, tytoniu do palenia i wyrobów nowatorskich). Propozycje resortu finansów stanowią też odpowiedź wobec pojawiających się w przestrzeni publicznej dyskusji na temat zmiany wysokości akcyzy na napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe.

Wzrost stawek akcyzy na papierosy i alkohol od 2022 r.

Źródło:shutterstock

Jak zmienią się stawki akcyzy?

Od 1 stycznia 2022 r. nastąpi podwyższenie:

 

 • stawek akcyzy na alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie o 10% (podwyżka nie obejmie cydru i perry o zawartości alkoholu do 5% obj.),
 • minimalnej stawki akcyzy na papierosy z obecnych 100% do 105% całkowitej kwoty akcyzy,
 • stawki akcyzy na wyroby nowatorskie poprzez podniesienie stawki kwotowej o 100%.

Zostanie też wprowadzona minimalna stawka akcyzy na tytoń do palenia w wysokości 100% całkowitej kwoty akcyzy.

Mapa Akcyzowa

Projekt ustawy przewiduje także wprowadzenie postulowanej przez rynek „Mapy Akcyzowej”, czyli harmonogramu zmian wysokości stawek akcyzy zaplanowanych na kolejne 5 lat (do 2027 r.). Mapa Akcyzowa to rozwiązanie wprowadzone w ostatnich latach przez wiele pastw Unii Europejskiej, m.in. przez Niemcy i Czechy. Było ono bardzo dobrze przyjęte przez działających w tych krajach producentów i dystrybutorów towarów akcyzowych, ponieważ pozwala im z wyprzedzeniem przygotować się do zmian w prawie i efektywnie kształtować swoją politykę cenową.

 

Harmonogram przewiduje:

 

 1. co roku 5% podwyżki akcyzy na alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie (bez cydru i perry)
 2. co roku 10% podwyżki akcyzy na papierosy, tytoń do palenia i wyroby nowatorskie.

MF zakłada wzrost stawek akcyzy jak w innych krajach.

Resort finansów wskazuje, że  (tzw. „wyroby nowatorskie”) opodatkowuje już 19 z 26 krajów UE. Polska ma wśród nich najniższą stawkę. 

Akcyza na używki w innych krajach

W ostatnich latach wysokość stawki kwotowej od papierosów wzrosła w krajach UE, m.in. w Czechach, na Słowacji i na Litwie wskazuje ministerstow finansów. Znacznie wyżej opodatkowane są te produkty także w Niemczech. Wysokość akcyzy w paczce papierosów jest w tych państwach wyższa niż w Polsce.

Jak informuje ministerstwo finansów od 1 stycznia 2022 r. stawka akcyzy na wyroby nowatorskie będzie plasować Polskę w europejskiej średniej, a jej wysokość będzie porównywalna z tą obowiązującą u naszych sąsiadów, m.in. w Czechach i na Litwie. Niemcy podjęły decyzję o 9-krotnym zwiększeniu akcyzy na te wyroby od początku przyszłego roku. Na podobnym do Polski poziomie (od 0,1 do 0,13 euro za 1 ml płynu) stawki określiły 4 kraje tj. Grecja, Rumunia, Cypr i Litwa, a dalsze 4 wdrożyły stawki o symbolicznej wysokości, tj. w przedziale od 0 (Chorwacja) do 0,08 euro za 1 ml (Włochy).

Resort podkreśla, że również stawki na napoje alkoholowe zostały ustalone na podobnym poziomie jak w innych krajach UE. W przypadku alkoholu etylowego, wyższą stawkę akcyzy stosuje 11 krajów UE, w tym Litwa i Estonia. Na podobnym poziomie stawki określiły Czechy (1253 euro od 1 hl alkoholu etylowego 100% vol.) oraz Niemcy (1303 euro od 1 hektolitra alkoholu etylowego 100% vol.). Stawka na alkohol etylowy wzrosła w ostatnich latach m.in. na Litwie. Od 1 stycznia 2022 r. stawka akcyzy na piwo 12o Plato (zawartość ekstraktu) i 5% zawartości alkoholu będzie ukształtowana na podobnym poziomie jak w 4 innych krajach UE, tj. w Austrii, Belgii, Węgrzech i na Malcie. Z kolei w 9 krajach UE stawka akcyzy na wino będzie na wyższym poziomie niż w Polsce, w tym na Słowacji oraz na Litwie. W przypadku wyrobów pośrednich (np. porto) na podobnym do Polski poziomie będzie na Słowacji (84 euro za 1 hl), a na wyższym poziomie u innych sąsiadów, tj. w Czechach, Niemczech i na Litwie (od 91 euro za 1 hl do 265 euro za 1 hl).

O ile wzrosną ceny papierosów i alkoholu w porównaniu do 2021 r.? 

Jak wskazuje resort finansów  przykładowo w 2022 r. w stosunku do 2021 r.:

 • Wódka 40%: wzrost opodatkowania na butelce (0,5l) o ok. 1,50 zł
 • Wino: wzrost opodatkowania na butelce (0,75l) o ok. 16 gr
 • Piwo: wzrost opodatkowania na puszce (0,5l) o ok. 6 gr
 • Papierosy: wzrost opodatkowania za paczkę (20 szt.) o ok. 30 gr
 • Wyroby nowatorskie: wzrost opodatkowania na cenie paczki wyniesie ok. 1 zł.

Ceny alkoholu i papierosów w krajach UE

Zgodnie z danymi Eurostatu, ceny konsumpcyjne napojów alkoholowych w Polsce są na zdecydowanie niższym poziomie niż w innych krajach UE. Tańszy alkohol można kupić jedynie w Bułgarii, Rumunii i na Węgrzech. Natomiast cena paczki papierosów jest niższa jedynie w Bułgarii.

Konsultacje społeczne 

Konsultacje społeczne projektu ustawy według informacji przekazanych przez MF potrwają od 8 do 15 października 2021 r. Swoje opinie i uwagi można zgłaszać na adres [email protected]. Propozycja zmiany zasad opodatkowania wyrobów tytoniowych będzie również przedmiotem konsultacji z branżą tytoniową w ramach drugiego Forum Akcyzowego, które odbędzie się w dniach 12-13 października br. Obrady forum będą transmitowane na kanale YouTube Ministerstwa Finansów

Inne podatkiPolski Ład