Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Ochrona stosunku pracy kobiety w ciąży w okresie wypowiedzenia

Ewelina Czechowicz

Ciężarne pracownice są chronione przez prawo pracy w sposób szczególny. Ochrona kobiety w ciąży obejmuje również okres wypowiedzenia umowy o pracę, co potwierdza wyrok sądowy, który zapadł w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Północ. 

Sąd Rejonowy rozpatrywał sprawę pracownicy, która  wystąpiła  w lutym 2021 roku z powództwem przeciwko pracodawcy o przywrócenie do pracy i zasądzenie wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy od 15.2.2021 r. wraz z ustawowymi odsetkami. Powódka w uzasadnieniu pozwu wskazała, że była w okresie ochronnym związanym z ciążą, w którą zaszła w okresie wypowiedzenia. 

Kodeks pracy – szczególna ochrona pracownicy w ciąży 

Zgodnie z treścią art. 177 § 1  Kodeksu pracy: pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy. Ten zakaz rozwiązywania umowy o pracę z kobietą w ciąży dotyczy również sytuacji, gdy zaszła ona w ciążę w okresie wypowiedzenia. W opisywanej sprawie pracownica korzystała z wyżej wspomnianej ochrony przed wypowiedzeniem z uwagi na stan ciąży.  Okres wypowiedzenia miał upłynąć 23 stycnia 2021 r., natomiast powódka dowiedziała się o ciąży 4 stycznia 2021 r. 

Ochrona ciężarnej pracownicy w okresie wypowiedzenia

Źródło: shutterstock

Przywrócenie do pracy po wypowiedzeniu do pracy przypadającym w czasie ciąży

W omawianej sprawie Sąd wskazał na szczególną ochrony stosunku pracy przysługującą pracownicy w ciąży, która obejmuje m.in. zakaz rozwiązywania umowy o pracę z kobietą w ciąży, dotyczący również sytuacji, gdy zaszła ona w ciążę w okresie wypowiedzenia. Konsekwencją rozwiązania umowy o pracę w ww. okresie chronionym był wyrok, w którym sąd uznał wypowiedzenie za bezskuteczne i przywrócił powódkę do pracy na poprzednich warunkach. Dodatkowo sąd przyznał pracownicy  wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy.

Wyrok SR dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie z 2.6.2022 r., VI P 62/21

MacierzyństwoUmowa o pracę