Obowiązek kas fiskalnych w myjniach samochodowych 3 miesiące później

Redakcja PIT.pl

O trzy miesiące Ministerstwo Finansów odsuwa termin obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Równocześnie podkreśla, że odroczenie nie wyklucza wcześniejszego zainstalowania kas rejestrujących. Od kiedy właściciele myjni samochodowych będą musieli wydawać paragony z kas fiskalnych?


Źródło: shutterstock.com

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych miały być od 1 lipca 2022 r.

Na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 2442), od 1 lipca 2022 r. objęto obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaż przy zastosowaniu kas rejestrujących usług w branży myjni. Dotyczy to mycia, czyszczenia samochodów i innych podobnych usług, w tym przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta.

Paragon z kasy dopiero po 1 października 2022 r. za usługę mycia i czyszczenia auta

Resort finansów wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców i przesuwamy termin z 1 lipca na 1 października 2022 r. To efekt sygnałów ze strony branży i trudności z instalacją urządzeń fiskalnych wywołanych m.in. zerwanymi łańcuchami dostaw. Daje tym samym przedsiębiorcom dodatkowy czas na zakup i instalację urządzeń fiskalnych przed 1 października 2022 r.

Trwają prace legislacyjne nad zmianą rozporządzenia. Termin 1 października nie będzie dalej przedłużany.

Źródło: MF

Kasy fiskalneFakturaAuto firmowe