Obowiązek instalacji kas rejestrujących w myjniach. MF wydłuża termin do kwietnia 2023 roku

Iwona Maczalska

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia, który po raz kolejny przesuwa termin obowiązkowej instalacji kas rejestrujących przez myjnie samochodowe. Nowy termin ustalono na kwiecień 2023 roku.

» Obowiązek kas rejestrujących w myjniach samochodowych

W myśl aktualnie obowiązujących przepisów od 1 października w myjniach samochodowych powinny zostać zainstalowane kasy fiskalne on-line. Ministerstwo Finansów odpowiadając na apel przedsiębiorców z tej branży postanowiło po raz kolejny wydłużyć termin. Odpowiedzią jest najnowszy projekt rozporządzenia w tej sprawie.

Przesunięcie terminu instalacji kas w myjniach samochodowych

Źródło: shutterstock

Kasy rejestrujące w myjniach samochodowych - nowe rozporządzenie

W Rządowym Centrum Legislacji 14 września opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Jeżeli projekt MF wejdzie w  życie termin na instalację kas w myjniach samochodowych zostanie po raz kolejny odroczony.

Kasy fiskalne on-line w myjniach od 1 kwietnia 2023 r.

Jak wskazuje § 1. Projektu rozporządzenia ,,W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 2442 oraz z 2022 r. poz. 724 i 1368) w § 7 wyrazy „1 października 2022 r.” zastępuje się wyrazami „1 kwietnia 2023 r."

Jak tłumaczy Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu do projektu ,, w związku z utrzymującym się stanem zerwanych łańcuchów dostaw oraz sygnalizowanymi w związku z tym przez przedsiębiorców tej branży problemami z nabyciem i instalacją urządzeń fiskalnych - postanowiono o ponownym przesunięciu terminu obowiązkowej fiskalizacji w tej branży, z 1 października 2022 r. na 1 kwietnia 2023 r.”.

Obowiązek instalacji kas on-line - jakie myjnie samochodowe?

Odroczony obowiązek instalacji kas fiskalnych dotyczy usług  mycia, czyszczenia samochodów i innych podobnych usług, w tym przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie lub banknotach, lub innej formie (bezgotówkowej). (PKWiU 45.20.30.0).

Kasy fiskalneVAT