Nowe rekomendacje Komitetu Standardów Rachunkowości

Redakcja PIT.pl

Komitet Standardów Rachunkowości przygotował rekomendacje dla sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności sporządzanych w warunkach rosyjskiej agresji na Ukrainę.

» To już pewne. MF wydłuża terminy sprawozdawcze za 2021 rok

Okoliczności związane z rosyjską agresją na Ukrainę powinny zostać w odpowiedni sposób uwzględnione w sprawozdaniu finansowym, skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym oraz w sprawozdaniu z działalności.

» Termin na CIT-8 przedłużony do 30 czerwca

Nowe rekomendacje Komitetu Standardów Rachunkowości

Źródło: shutterstock

Komitet Standardów Rachunkowości, aby pomóc przy sporządzaniu tych sprawozdań oraz bieżącym prowadzeniu ksiąg rachunkowych, przygotował rekomendacje poświęcone tym zagadnieniom.

MF zachęca do zapoznania się z Rekomendacjami.

Źródło: MF

KsięgowośćCITPodatek PIT