Nowe druki AKC do rozliczeń od 1 stycznia 2023

Iwona Maczalska

Na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego opublikowano nowy projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów deklaracji podatku akcyzowego. Za jego sprawą od stycznia 2023 zastosowanie będą miały nowe wzory niektórych druków AKC.

16 września opublikowano nowy projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych w sprawie podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty podatku akcyzowego. Za jego sprawą od stycznia zastosowanie będzie miał nowy wzór:

  1. AKCWW/AKC-WWn - deklaracji w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów węglowych,
  2. AKC-4/AKC-4zo - deklaracji w sprawie podatku akcyzowego,
  3. AKC-4/H - podatku akcyzowego od energii elektrycznej,
  4. AKC-KZ - kwartalnej deklaracji w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego i zerową stawką podatku akcyzowego.

Nowe druki AKC

Źródło: shutterstock

Jak tłumaczy Ministerstwo Finansów ,, Zgodnie z § 2 dotychczasowe wzory deklaracji AKC-4/AKC-4zo, AKC-4/H, AKC-WW i AKC-KZ określone w rozporządzeniu z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych w sprawie podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty podatku akcyzowego stosuje się do rozliczeń za okresy rozliczeniowe przypadające przed dniem 1 stycznia 2023 r.”.

Inne podatki