Nowe deklaracje PIT do rozliczeń za 2017 rok

Iwona Maczalska 13.10.2017 10:00 (aktualizacja: )

Ministerstwo Finansów przygotowało nowe wzory druków PIT służących rozliczaniu dochodów uzyskanych w 2017 roku. Mowa m.in. o drukach PIT-36, PIT-37, PIT-38, PIT-39.

Nowe deklaracje PIT do rozliczeń za 2017 rok
Nowe druki PIT 2017 / FORUM

Resort finansów przedstawił projekt rozporządzenia w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Projekt ten określa nowe wzory deklaracji:

 1. PIT-36 (wersja 25),
 2. PIT-36L (wersja 14),
 3. PIT-37 (wersja 24),
 4. PIT-38 (wersja 12),
 5. PIT-39 (wersja 8).

Zmianie ulegną również załączniki do powyższych druków:

 • PIT/B (wersja 15) - Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • PIT/BR (wersja 2) - Informacja o odliczeniu od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową,
 • PIT/D (wersja 26) - Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym (załącznik do PIT-28, PIT-36 i PIT-37),
 • PIT/DS (wersja 2) - Informacja o wysokości dochodu (straty) z działów specjalnych produkcji rolnej,
 • PIT/M (wersja 7) - Informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców,
 • PIT/O (wersja 22) - Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym,
 • PIT/Z (wersja 6) - Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust.7a ustawy ,
 • PIT/ZG (wersja 5) - Informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym. Powyższe druki będą miały zastosowanie do uzyskanych dochodów i poniesionych strat.

Będzie można je pobrać w dziale deklaracji PIT.pl.

Iwona Maczalska, PIT.pl